Modelowanie struktur organizacyjnych przedsiębiorst

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modelowanie struktur organizacyjnych przedsiębiorst - strona 1 Modelowanie struktur organizacyjnych przedsiębiorst - strona 2 Modelowanie struktur organizacyjnych przedsiębiorst - strona 3

Fragment notatki:

MODELOWANIE STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW
Czynniki wpływające na kształt struktury organizacyjnej
-obiektywne uwarunkowania sytuacyjne systemu
-wola kadry kierowniczej
-decyzje organizatorów, biorących pod uwagę te parametry
Zasady organizacji i zarządzania
Dyrektywy praktyczne na podstawie badań empirycznych lub dedukcji
Przykłady zasad:
-zasada sprawnego działania
-zasada współdziałania
-zasada zarządzania
-zasada budowania struktur organizacyjnych
-zasada komunikacji
Zasady budowy struktur organizacyjnych
-zasady odnoszące się do samej struktury organizacyjnej, wskazujące na jej pożądane cechy
-zasady odnoszące się do procesu doskonalenia struktur organizacyjnych
-zasady odnoszące się do rozwiązania wycinkowych problemów związanych z
kształtowaniem struktury organizacyjnej
Zasady odnoszące się do samej struktury organizacyjnej
-nie ma jednego, optymalnego rozwiązania strukturalnego dla każdego systemu
-każdej strukturze organizacyjnej należy przyporządkować odpowiednio elastyczność i
adaptacyjność pozwalające na łatwe dostosowanie się do zmieniających się warunków
otoczenia
Zasady odnoszące się do procesu doskonalenia struktur organizacyjnych
-podział zadania naczelnego i łączenia zadań cząstkowych
-punkt wyjścia – wystarczająco dokładny podział zadania naczelnego (misja, cele) na cele
cząstkowe (zadania, funkcje)
-struktura powinna być budowana od dołu, najpierw funkcje wykonawcze, a potem funkcje
związane z zarządzaniem całością
Podejścia do projektowania struktur organizacyjnych
-podejście odgórne (najpierw zadania całościowe)
-podejście oddolne (najpierw jednostki organizacyjne)
Fazy budowania modelu struktury organizacyjnej w podejściu oddolnym
-faza dzielenia – dezagregacji zadań
-faza łączenia – wyodrębniania i agregracji stanowisk i jednostek organizacyjnych
-faza formalizacji ustaleń organizacyjnych
Zasady fazy dzielenia zadań
-zasada doboru kryteriów dezagregacji
-zasada kompletności wyodrębnionych zadań
-zasada rozłączności zadań
-zasada ograniczonej „szerokości” podziału zadań
-zasada odpowiedniej „głębokości” podziału zadań
Faza łączenia -wyodrębnienie stanowisk o charakterze kierowniczym
Faza formalizacji
-utrwalenie w postaci pisemnej, graficznej lub matematycznej przyjętych rozwiązań
-„sztuczna pamięć” przedsiębiorstwa wskazująca, że zachowania pracowników nie są
przypadkowe
Przykłady dokumentów:
*statut
*regulamin organizacyjny
*schemat organizacyjny
*opis stanowiska pracy
*karty obiegu dokumentów
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz