Pobocze - strona 7

Styl urzędowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1960

lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo...

Źródła reguł ostrożności

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903

do 60 km/h, ktoś jedzie te 60 km/h i potrąca idącego poboczem pieszego - można mu przypisać wypadek...

Pilot wycieczek kim jest? referat

 • Politechnika Opolska
 • dr Bogusława Graczykowska
 • Pilotaż i przewodnictwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 4431

jednak zwrócić uwagę, aby autokar nie zatrzymywał się na poboczach z uwagi na duże prawdopodobieństwo potrącenia...

Gospodarka odpadami - opracowanie wykładu

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Ryszard Szpadt
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 133
Wyświetleń: 826

lub, co jeszcze bardziej niebezpieczne, pozostawiać ich w miejscach przypadkowych: na poboczach pól uprawnych, rowach, rzekach, lasach...

Osnowa lekcyjna - kultura fizyczna

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Kultura fizyczna z metodyką
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3745

ze sobą ze szkoły u i ustawiają je na poboczu w kartonie. I Czynności organizacyjno porządkowe 1.Zbiórka, powitanie...

Nawierzchnie-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 735

podłużnych na poszerzeniach jezdni lub pomiędzy jezdnią a poboczem. ...

Geomofrologia fluwialna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geomorfologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1274

do przekształcenia w dolinę płaskodenną. Doliny płaskodenne. Dno doliny jest szerokie, mieści koryto, pobocza...