Pobocze - strona 3

Materiały ścienne - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1253

, poboczy lub trawników. Różnią się kształtem oraz zastosowanym surowcem .Płyty kamienno-betonowe wykonane...

Infrastruktura transportu

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1883

w nawierzchni, -usunąć pryzmy materiałów z poboczy, -oczyścić rowy odwadniające, -oczyścić zamulone przepusty...

Obliczanie łuków podkowiastych

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

na poboczu tych ścian. Wielkość tego tarcia jest funkcją współczynnika tarcia między górotworem a obudową...

Obliczenia - prognoza ruchu

 • Politechnika Wrocławska
 • Drogi i ulice
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1064

%) - współczynnik łącznego wpływu szerokości pasów ruchu i poboczy Zakłada się szerokość pasa ruchu jako 3,50 m...

Przestępstwa nieumyślne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1736

na pobocze gdzie jest przystanek autobusowy ale przejeżdża uszkadzając przy okazji parę osób. Pytamy...

DROGI - RYS HISTORYCZNY

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1162

pojazdów, 4) korona drogi - jezdnię z poboczami, zatokami autobusowymi, a przy drogach dwujezdniowych...

Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

awaryjnych, opasek, utwardzonych poboczy i chodników. 6. Na torach tramwajowych przewidzianych na pomoście...