Materiały ścienne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały ścienne - wykład - strona 1 Materiały ścienne - wykład - strona 2 Materiały ścienne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Materiały ścienne to głównie pustaki ścienne typu ALFA, SM-185 i GAMMA oraz mniej znane KONTRA, XX, MURANÓW. Pustaki ścienne typu ALFA są produkowane z dwu rodzajów betonów, tj. z betonu o gęstości pozornej poniżej 1800 kg/m3 oraz z betonów o gęstości pozornej powyżej 1800 kg/m3. W zależności od wymiarów mamy pustaki:
-zwykły (490x240x240)
-uzupełniający (490x102x240)
Zależnie od wytrzymałości pustaki te dzieli się na cztery klasy wytrzymałości:
-klasa 25 -średnia wytrzymałość na ściskanie ma wartość min. 50 kG/cm2
-klasa 50 - średnia wytrzymałość na ściskanie ma wartość min. 75 kG/cm2
-klasa 75 -średnia wytrzymałość na ściskanie ma wartość min. 100 kG/cm2
-klasa 100 -średnia wytrzymałość na ściskanie ma wartość min. 170 kG/cm2
Pustaki typu ALFA stosuje się głównie do budowy ścian zewnętrznych i wewnętrznych, dla budynków najwyżej o trzech kondygnacjach (100, 75), budynków parterowych(25, 50 ale nie do budowy ścian kominowych) oraz do wypełniania konstrukcji szkieletowych. Pustaki tego typu powinny być mrozoodporne
Pustaki typu SM-185 są produkowane z betonów lekkich lub zwykłych. Podobnie jak pustaki ALFA dzielimy je na cztery grupy. Cechy techniczne i zastosowanie są analogiczne do pustaków typy ALFA.
Wymiary :
-zasadniczy (390x190x188)
-połówkowy (390x90x188)
Wyroby z gazobetonu będące także elementami konstrukcyjnymi dzieli się na elementy duże o dl. 60-600 cm i elementy małe o dł. do 60 cm a częściej do 49cm. Elementy duże są zwykle zbrojone stalą zabezpieczoną przed korozją. Elementy małe są niezbrojone i mają postać bloczków lub płytek. Bloczki i płytki można stosować do wznoszenia nadziemnych części budowli ale tylko jeżeli wilgotność względna pomieszczeń będzie mniejsza od 75% oraz jeżeli fundament będzie odizolowany. Materiały stropowe i stropodachowe to głównie konstrukcje zbrojone w których możemy wyróżnić stropy DZ-3,DZ-4, T-27. Stropy te różnią się głównie grubością a ich konstrukcja to belki zbrojone ze specjalnymi podcięciami, uzupełniane pustakami stropowymi lub dla stropu T-27 specjalnymi płytkami wypełniającymi. Do tej grupy zaliczamy także płyty dachowe produkowane z gazobetonu oraz żużlobetonu. Wśród nich wyróżniamy płyty: kanałowe, faliste i pełne. Stosuje się je głównie do budowy przekryć dachowych, dachów, stropodachów. Wyroby do budowy nawierzchni dróg i placów to głównie płyty chodnikowe, krawężniki, obrzeża betonowe. Płyty chodnikowe różnią się kształtem oraz zastosowanym materiałem. Płyty te charakteryzują się niską ścieralnością oraz całkowitą mrozoodpornością. Mogą być produkowane jako jednowarstwowe lub wielowarstwowe. Do produkcji stosuje się grysy z twardych skał magmowych.

(…)

… oraz zastosowanym materiałem. Płyty te charakteryzują się niską ścieralnością oraz całkowitą mrozoodpornością. Mogą być produkowane jako jednowarstwowe lub wielowarstwowe. Do produkcji stosuje się grysy z twardych skał magmowych. Krawężniki i obrzeża betonowe są elementami oddzielającymi. chodnik od jezdni, poboczy lub trawników. Różnią się kształtem oraz zastosowanym surowcem .Płyty kamienno-betonowe wykonane są z betonu marki 250 z dodatkiem kamieni łamanych o wielkości do 10cm. Cechą tych wyrobów jest całkowita mrozoodporność i mała ścieralność. Stosuje się je do budowy nawierzchni drogowych, ulic i placów.
Materiały różne: są to m.in. nadproża będące elementami służącymi do przekrywania otworów drzwiowych i okiennych . Najczęściej spotykanymi nadprożami żelbetowymi jest typ L-15 i L-22, popularnie zwane…
…. Jako kruszywo stosuje się: grys marmurowy, dolomitowy lub wapienny. Zastosowanie wykładziny posadzek wewnętrznych pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej, z wyjątkiem posadzek narażonych oraz agresją chemiczną. Płyty posadzkowe z odpadów kamiennych wykonane są jako dwuwarstwowe. Warstwa górna (warstwa licowa) wykonana z płytowych odpadów kamiennych połączonych zaczynem cementowym z cementu marki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz