Połać dachowa - strona 5

Instalacje odprowadzania spalin

  • Politechnika Gdańska
  • mgr inż. S. Faudala
  • Ogrzewnictwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 980

zależy od nachylenia połaci dachowej, materiału kryjącego dach oraz wysokości sąsiednich budynkow...

Świetliki trójkątne - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • dr Sławomir Wierzbicki
  • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1134

dachach wnętrza można doświetlać, rozmieszcza­jąc przeszklenie bezpośrednio w połaci dachowej (rys. 3.28a...

Konstrukcje ciesielskie - omówienie

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Budownictwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

rozpiętości dachu (5 – 12 m), ilości i nachyleniu połaci dachowej oraz ewentualnie dodatkowych danych (np. typ...

Stropodachy - kartkówka

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Budownictwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

, pogrąŜony, odwrócony; nachylenie połaci dachowej (3 sposoby opisu), papa perforowana, ofasowanie, dylatacja...