Instalacje odprowadzania spalin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instalacje odprowadzania spalin - strona 1 Instalacje odprowadzania spalin - strona 2 Instalacje odprowadzania spalin - strona 3

Fragment notatki:

Instalacje odprowadzania spalin    Przy spalaniu stałych, płynnych i gazowych paliw powstają spaliny, ktore musza być  bezpiecznie odprowadzane ponad dach przez przeznaczone do tego instalacje. W atmosferze  spaliny mogą się rozprzestrzeniać i w ten sposób unikać zagrożenia dla ludzi.  Instalacje odprowadzania spalin składają się z komina lub przewodu spalinowego i złączek  (rury lub kanału) do paleniska.  Stare systemy kominowe juz nie mogą lub jeszcze tylko po części mogą spełniać wymagania,  ktore zostały postawione nowym typom kotłow (np. kotłom niskotemperaturowym). Stare  kominy są prawie zawsze  przewymiarowane i niewystarczająco zabezpieczone przed zawilgoceniem , ponieważ;  •nowe systemy grzewcze pracują z ciągle malejącą temperaturą spalin (często o ok. 100oC  niższymi niż stare systemy)  •objętość spalin będzie się ciągle zmniejszać (niewielki nadmiar powietrza)  •czasy pracy będą się wydłużały (mała moc kotłów) i komin nie ma czasu wyschnąć  Spaliny z palenisk na paliwo stałe musza być odprowadzane do komina. Spaliny z palenisk na  paliwa płynne i gazowe mogą być wprowadzane do przewodów spalinowych – mogą być  prowadzone wewnątrz budynku  własnymi wentylowanymi szachtami lub kanałami, które powinny odpowiadać wymaganiom  PN-EN 1443:2005    Kominy-wymagania ogolne.  We wspołczesnych źrodłach ciepła, takich jak urządzenia kondensacyjne powstają spaliny o  bardzo niskich temperaturach około 40 oC, więc nie może być zapewniony naturalny ciąg i  zwykle spaliny musza być  odprowadzane przy Użyciu wentylatora. Moze to spowodować powstanie w instalacji  spalinowej nadciśnienia i dlatego tradycyjne kominy nie są dopuszczone dla instalacji z  bardzo niskimi temperaturami spalin. Zamiast  nich są stosowane szczelne przewody kominowe ze stali nierdzewnej, aluminium, szkła lub  tworzywa sztucznego.    Kominy maja za zadanie odprowadzić na zewnątrz substancje szkodliwe i zassać powietrze  do spalania.  Potrzebny do tego ciąg kominowy zależy od:  •rożnicy temperatury między gorącymi spalinami i zimnym powietrzem  •skutecznej wysokości komina – jest to różnica wysokości pomiędzy najwyższym  paleniskiem i wyjściem komina. Dla kominow indywidualnych co najmniej 4 m, dla  kominow wspolnych dla paliw stałych i płynnych  co najmniej 5 m.  •przekroju komina (≥100 cm2)  •wykonania komina (moŜliwie gładkie powierzchnie wewnętrzne) i szczelność fug  •instalacje odprowadzania spalin powinny mieć dobrą izolacyjność cieplną (wysoki  wspołczynnik oporu cieplnego). W ten sposob zapobiega się szybkiemu wchłanianiu spalin, a 

(…)

… poniżej temperatury punktu rosy spalin i jest wynikiem
przewymiarowania przekroju komina. Jeśli prędkość
spalin jest większa niz 6 m/s to następuje gwałtowny wzrost oporów przepływu – nawet do
wartości większych od ciągu kominowego, co może być przyczyną zakłoceń pracy komina.
Wyrożniamy rownież kominy o ciągu sztucznym, w przypadku kotłowni o dużym obciążeniu
cieplnym kotłow i duzych oporach…
… o ciągu naturalnym i wysokości do 20 m zalecany zakres prędkości spalin
wynosi 2,0 ÷6,0 m/s. Występowanie mniejszych prędkości przepływu moze doprowadzić do
nadmiernego schładzania spalin poniżej temperatury punktu rosy spalin i jest wynikiem
przewymiarowania przekroju komina. Jeśli prędkość
spalin jest większa niz 6 m/s to następuje gwałtowny wzrost oporów przepływu – nawet do
wartości większych…
… zanieczyszczeń przez gaz oraz rozproszeniem oczyszczanych
gazowspalinowych po wyjściu z komina.
Wysokość wyprowadzenia komina ponad dach zależy od nachylenia połaci dachowej,
materiału kryjącego dach oraz wysokości sąsiednich budynkow w promieniu 10 metrow.
W przypadku dachow płaskich o kacie nachylenia < 12o oraz dla dachu stromego z
pokryciem łatwopalnym wylot przewodu powinien znajdować się co najmniej 0,6 m…
…- wysokość komina [m]
Vph – siła ciągu kominowego [Pa]
ρe – gęstość powietrza [kg/m3]
ρsp – gęstość spalin [kg/m3]
Przekroj komina powinien być jednakowy na całej wysokości. Dopuszcza się odchylenie od
pionu o 30 cm od powierzchni płyty fundamentowej na wysokości nie większej niż 2 m.
Dobór
rodzaju i wielkości komina wykonuje się w oparciu o kilka metod.
W dolnej części komina należy przewidzieć otwor…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz