Wymagania stawiane budynkom - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymagania stawiane budynkom - omówienie  - strona 1 Wymagania stawiane budynkom - omówienie  - strona 2 Wymagania stawiane budynkom - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

WYMAGANIA STAWIANE BUDYNKOM:
1.1.WYMAGANIA UŻYTKOWE:
Kształt bryły geometrycznej budynku i wybór ustroju konstrukcyjnego zależy od lokalizacji, przeznaczenia, wysokość, rodzaju materiału użytego na konstrukcję i obudowę, metod wykonywania, kosztu itp. W zależności od planowanego okresu użytkowania budynki dzielimy na: a) tymczasowe, użytkowane do 20 lat; b) stałe, powyżej 20 lat (3 klasy długowieczności: 20-50 lat, 50-100 lat, powyżej 100 lat). Budynki powinny spełniać następujące warunki: A) ochrony przed wpływami atmosferycznymi; B) ochrony przed czynnikami pochodzącymi z zewnątrz lub wewnątrz budynku; C) sztywności przestrzennej budynku, jego stateczności, wytrzymałości ustrojów konstrukcyjnych na działanie sił zewnętrznych oraz sił wywołanych użytkowaniem; D) trwałości budynku oraz innych elementów w planowanym okresie użytkowania; E) wykonania budynków z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia ludzkiego lub inwentarza żywego; F) bezpieczeństwa przeciwpożarowego; G) oświetlenia naturalnego i sztucznego, instalacji ogrzewczych i innych. Obiekty i urządzenia o dużej uciążliwości (4 kategorie) należy ustawiać ok. 50m., a nawet 100m. od budynków mieszkalnych. Minimalna powierzchnia dla jednej osoby (w pomieszczeniu) - 8,0 m˛ w bud. mieszkalnym; 6,0 m˛ w miejscach pracy. Powierzchnia okien: 1/8 powierzchni podłogi -stały pobyt ludzi; 1/12 -tymczasowy pobyt ludzi. Wysokość pomieszczeń: 2,5m. czasowy pobyt ludzi; 3,0 - 3,3m. miejsca pracy.
1.2.WARUNKI ZABEZPIECZENIA PRZED POŻAREM:
W zależności od kategorii zagrożenia ludzi ustalono 5 kategorii budynków: A)kat. I -budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób; B)kat. II - budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się (szpitale, żłobki, sanatorium); C)kat. III - budynki biurowe, szkoły, domy studenckie, internaty, hotele,koszary, areszty śledcze, zakłady karne, budynki socjalne; D)kat. IV - budynki mieszkalne, łącznie z wydzielonymi mieszkaniami dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się; E)kat. V - archiwa, muzea i biblioteki itp.
W zależności od wielkości obciążenia ogniowego (kg drewna na 1 m2) ustalono 5 klas odporności ogniowej budynku. Dla poszczególnych klas stawiane są wymagania odporności ogniowej (w godzinach) elementów budowli, np. dla klasy A ściany nośne, słupy i podciągi powinny przenosić obciążenie ogniowe przez 4 h, stropy przez 2 h, dla klasy B wartości te wynoszą odpowiednio 2 h i 1 h.
Materiały dzielimy na: palne (niezapalne, trudno palne, łatwo zapalne), niepalne. Ze względu na zapobieganie rozprzestrzeniania się ognia budynki powinny być podzielone na strefy pożarowe ( obejmują one teren z obiektem lub sam obiekt). W budynkach zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi każdą kondygnację oddziela się od innej kondygnacji w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzeniania się ognia.

(…)

…, przebudowa, lub rozbudowa obiektu budowlanego powinny być poprzedzone badaniami nośności i stanu technicznego istniejących elementów konstrukcyjnych z uwzględnieniem podłoża gruntowego. Ściany otaczające pomieszczenia powinny spełniać określone w przepisach i normach wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej i akustycznej, a w razie potrzeby i gazoszczelności oraz być dostosowane do warunków otoczenia i użytkowania budynku. Stropy powinny charakteryzować się izolacyjnością akustyczną i tłumieniem dźwięków uderzeniowych, ponadto połączenia ścian zewnętrznych w poziomie każdego stropu powinny być wykonane w sposób zapewniający szczelność i izolacyjność akustyczną oraz uniemożliwiać rozprzestrzeniania się ognia i dymu z kondygnacji na kondygnację. Ukształtowanie dachu i nachylenie połaci dachowej zależą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz