Plutokracja

note /search

Doktryny polityczne w starożytności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1631

. Mogą się pojawić rządy najbogatszych – plutokracja. Nie wykluczano również możliwości pojawienia się oligarchii...

Sokrates - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 903

gdzie kapitan jest wybierany przez losowanie. Sokrates był wrogiem plutokracji. Z arystokracji możemy wywieść...

Populizm i jego nurty- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2702

, szczególnie zaś nad leniwą, niemoralną i oderwaną od wartości natury plutokracją. Myśl populizmu...

Prasa masowa w USA

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Historia prasy, radia i TV
Pobrań: 679
Wyświetleń: 3808

dochodów, przeciwstawiał się plutokracji, korupcji i bezrobociu. Rzeczywista tematyka: opis środowisk...

MYŚL EKONOMICZNA STAROŻYTNEJ GRECJI

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Historia filozofii
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1022

się podporządkować reszcie. Za zdegradowane uważał ustroje timokracji, demokracji, plutokracji, oligarchii...

Reżimy Faszystowskie

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1085

o wszystko co możliwe, tłumacząc wszelkie porażki jego działalnością, bliżej go nie precyzując, np. plutokracja (bliżej...

Opracowanie 1

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1533

. 1) Arystokracja 2) Plutokracja 3) Ochlokracja 4) Teokracja 5) Technokracja 6) Demokracja 7...

Opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1477

. 1) Arystokracja 2) Plutokracja 3) Ochlokracja 4) Teokracja 5) Technokracja 6) Demokracja 7...