Doktryny polityczne w starożytności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doktryny polityczne w starożytności  - strona 1

Fragment notatki:


Wykład nr 6  „Polityka to umiejętność sprawowania władzy politycznej.  Ateny i Sparta: Tyrania opierać się miała na niebezpiecznym dla społeczności wyniesieniu do władzy tyrana, w  szczególności ponad prawo. Dostrzegano możliwość pojawienia się w kręgu tyrana pewnych  nieprawidłowości: nepotyzm. Mogą się pojawić rządy najbogatszych – plutokracja. Nie wykluczano również możliwości pojawienia  się oligarchi . Nie wykluczano możliwości formy arystokratycznej. Miała to być arystokracja ducha, w  tym znaczeniu arystokracja powinna tworzyć pomostem pomiędzy ludem a monarchą. Arystokracja  miała oddziaływać na lud w celu podniesienia jej poziomu i kultury życia.  Demokracja – władza ludu (demos - lud, kratos - władza) Ustrój demokratyczny Aten – jednym z reformatorów dającym podwaliny do kształtowania się  demokracji był Solon który w 554 roku dokonał pierwszych reform. Kontynuatorem reform był  Klejstenes, który w 510 roku p.n.e. dokonał nowego podział ludności Attyki. Młody Ateńczyk nabywał pełnię praw obywatelskich po odbyciu służby wojskowej (efebia). Ustrój Aten: a) Najważniejsze decyzje podejmowano na zgromadzeniu ludowym. b) Przynajmniej raz do roku obrad. c) Najbiedniejszym wypłacano dodatki pieniężne. d) Każdy obywatel mógł się wypowiedzieć, w praktyce głos zabierali doświadczeni politycy i  demagodzy.  e) Głosowanie na specjalnych, glinianych tabliczkach – ostrakonach (tak lub nie) f) Zwycięstwo pod Maratonem to było zwycięstwo klasy średniej. Chłopa walczącego o wolność  i własną ziemię. To samo tyczy się bitwy pod Salaminą (marynarze) g) Zasada demokracji kulturalnej – poprzez upowszechnienie sztuk plastycznych wszyscy  ateńczycy mogli oglądać wspaniała budowle, rzeźby, obrazy. Dodatek teatralny – teorikon,  pieniądze na bilety na występy teatralne.  Ochlokracja – rządy tłumu (ochlos – tłum); tłum może podzielić się na mniejsze grupy.  Anarchia – bezrząd Timokracja – (timos – zaszczyt); władza w tym ustroju ma za cel zdobycie jak najwyższych godności,  zwłaszcza na polu walki; rządy wojskowe, charakteryzujące się surowością.  Teokracja – (teos – bóg);panujący mógł bezpośrednio powoływać się, iż władza pochodzi od samego  Boga i mógł dysponować właściwościami charyzmatycznymi.  Ateny zmierzały w kierunku ataraksji – spokój wewnętrzny. Dialektyka – nie bez znaczenia  pozostawał rozwój medycyny i nauk przyrodniczych. 

(…)


się oligarchii. Nie wykluczano możliwości formy arystokratycznej. Miała to być arystokracja ducha, w
tym znaczeniu arystokracja powinna tworzyć pomostem pomiędzy ludem a monarchą. Arystokracja
miała oddziaływać na lud w celu podniesienia jej poziomu i kultury życia.
Demokracja – władza ludu (demos - lud, kratos - władza)
Ustrój demokratyczny Aten – jednym z reformatorów dającym podwaliny do kształtowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz