Pluralizm polityczny - strona 7

Podstawowe elementy sytemu medialnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz
 • Systemy Medialne w Europie
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2198

na znaczeniu (lata 80); pluralizm polityczny, dziennikarstwo zorientowane na komentarz; media upolitycznione...

Autorytaryzm, totalitaryzm i ich krytyka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1288

i komunistycznych - krytyka konstruktywnie wpływała na szerzenie wartości pluralizmu politycznego i społecznego...

Traumatogenne zmiany społeczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1176

się nowe idee ‐ np. praw człowieka, feminizmu, pluralizmu, politycznej poprawności, nakazujące widzieć...

Zasady demokraktycznego państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

prawnych). Zasada pluralizmu Pluralizm = różnorodność w wielości. Pluralizm polityczny = istnienie...

Demokracja przedstawicielska - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bogumił Szymulik
 • Podstawy prawa porównawczego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

pluralizmu politycznego, ale nie figuruje ona de facto, jako termin; formułowanie konstytucyjnych zakazów dot...

Partia polityczna - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Bień-Kacała
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1393

kojarzyć je z pluralizmem politycznym. Partie są zrzeszeniami obywateli funkcjonującymi w społeczeństwie...