Plejstocen - strona 8

GIS - pojęcie i opis

 • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 21
Wyświetleń: 980

. - Paleogeografia schyłku plejstocenu i holocenu. - Metodyka datowań osadów czwartorzędowych (TL, Pb-210, Cs-137...

Wietrzenie-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 987

do głębokości 1,5 m, a na obszarach polarnych do 7 m. 4 Na wielką skalę procesy te zachodziły w plejstocenie...

Geologiczna działalność lodowców

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064

. w plejstocenie lądolody pokryły północną i środkową część Ameryki Północnej, blisko połowę Europy i znaczną część...

Wietrzenie w naukach o Ziemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

do głebokosci 1,5 m, a na obszarach polarnych do 7 m. Na wielka skale procesy te zachodziły w plejstocenie...

Egzamin z geologii

 • Politechnika Gdańska
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931

kenozoiku, od około 1,9 mln lat temu do dziś, dzieli się na dwie epoki plejstocen i holocen. W plejstocenie...

SUDETY ŚRODKOWE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia Śląska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1323

nie są już tak widoczne.    Czwartorzęd   W plejstocenie nastąpiła modyfikacja rzeźby trzeciorzędowej - wynik zlodowaceń...

SUDETY ZACHODNIE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia Śląska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1295

, moreny boczne i czołowe (Samotnia stoi na morenie bocznej). W plejstocenie odsłoniły się skałki...

Geologia - Wykład 4

 • Politechnika Śląska
 • Geologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

od 23mln lat temu do dziś. Dzieli się na 4 epoki: miocen pliocen plejstocen holocen Do najważniejszych...

Wazgórza Trzebnickie- opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Sergiusz Toczek
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1841

i starszego Plejstocenu są na tym obszarze silnie zdeformowane. W początkowym okresie badań nad powstaniem...

Tatrzański pn referat ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • dr Barbara Woś
 • Turystyka na obszarach chronionych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2338

z deniwelacjami do 1700 m. Obecny wygląd Tatry zawdzięczają głównie zlodowaceniu w plejstocenie. W okresie...