SUDETY ŚRODKOWE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
SUDETY ŚRODKOWE - strona 1 SUDETY ŚRODKOWE - strona 2 SUDETY ŚRODKOWE - strona 3

Fragment notatki:

Plewniak. Notatka składa się z 10 stron.
SUDETY ŚRODKOWE:   GRANICE: zachodnia - Sudety Zachodnie, północna - SUB od Roztoki do Mąkolna koło Złotego Stoku
południowa - podstawa zachodnich stoków Masywu Śnieżnika do granicy
wschodnia - od Mąkolna do Krowiarek.
  Z wykładu: od granicy Sudetów Zachodnich w kierunku SE do Masywu Śnieżnika, Sudety Wschodnie od Złotego Stoku postawą Gór Złotych do Białej Lądeckiej (charakter granicy intruzywnej). Na południu od Krowiarek granica biegnie południkowo do granicy państwa (granica tektoniczna - fleksura)   W Sudetach Środkowych wyróżniamy 11 mezoregionów: Kotlina Kamiennogórska,
Góry Kamienne
Góry Wałbrzyskie
Pogórze Bolkowskie i Wałbrzyskie
Góry Sowie
Obniżenie Noworudzkie i Wzgórza Włodzickie
Góry Bardzkie
Góry Stołowe i Wzgórza Lewińskie
Kotlina Kłodzka
Góry Orlickie i Bystrzyckie
Rów Górnej Nysy
  JEDNOSTKI GEOLOGICZNE:   Obszary prekambryjskie: południowy fragment kry sowiogórskiej (struktura prekambryjska przecięta w trzeciorzędzie SUBem), są to Góry Sowie zbudowane z metamorficznych skał pochodzących z ery archaicznej i proteozoicznej (gnejsy, gabra, serpentynity (algong - późnoproteozoiczne))
północne stoki Gór Orlickich - gnejsy, nad którymi leżą miejscami skały metamorficzne fyllity i młodsze zieleńce. Zieleńce te zapadają w kierunku północnym pod skały młodsze i wychodzą na powierzchnię w dolinie Ścinawki w postaci wzgórz. Zostały one przeszlifowane przez lądolód zlodowacenia Odry i występują w postaci mutonów.
  Jednostki kaledońskie kaledonik kłodzki - na północny - zachód od Kłodzka, zbudowany ze zmetamorfizowanych zlepieńców górnego kambru i ordowiku oraz fyllitów, które w czasie orogenezy kaledońskiej zostały przefałdowane razem z podłożem prekambryjskiej serie kaledońskie w Górach Bardzkich to osady morskie wykształcone w postaci łupków sylurskich i dolnodewońskich, które straciły swój pierwotny charakter w czasie orogenezy hercyńskiej - kompleks skał kaledońsko - hercyńskich
 
Jednostki waryscyjskie Depresja Świebodzic - jest fragmentem większego zbiornika sedymentacyjnego, który utworzył się przed górnym dewonem. Wypełniają ją osady górnodewońskie i dolnokarbońskie. Są to zlepieńce, szarogłazy, łupki mułowcowe z soczewkami wapieni. Taka budowa uwidacznia się w ukształtowaniu powierzchni depresji (wzgórza płaskie - nieodporne łupki mułowcowe, wzgórza kopulaste - zlepieńce i piaskowce) intruzje - skały kwaśne (sjenity i granitoidy) tworzące intruzję Kłodzko - Złotostocką oraz intruzje granitowe w okolicach Kudowy (skalenie zabarwione na czerwono)


(…)

… występują osady glacjalne. Osad ten wskazywał na dwukrotną obecność lądolodu (zlod. południowopolskie i zlod. środkowopolskie - stadiał Warty). Na górnej glinie nie ma więcej osadów glacjalnych, co świadczy o dwukrotnym zlodowaceniu. Inne dowody zapisane są osadach wysokiej terasy zasypanej (Gołogłowy k/Kłodzka).
 
W czasie fazy anaglacjalnej zlodowacenia południowopolskiego, kiedy lądolód zbliżał…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz