Geologia - Wykład 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geologia - Wykład 4 - strona 1 Geologia - Wykład 4 - strona 2 Geologia - Wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

W proterozoiku kontynenty były ze sobą połączone tworząc jeden wspólny ląd, który pod koniec tego eonu zaczął się rozpadać.
Eon paleozoiczny
Trwa od 542 mln lat do dziś. Dzieli się na 3 ery:
era paleozoiczna
era mezozoiczna
era kenozoiczna
Poglądy na temat rozwoju świata organicznego na Ziemi
Podstawową teorią mówiącą o zasadach ewolucji na Ziemi jest teoria ewolucji Darwina. Zakłada ona między innymi iż przetrwać mogą jedynie te gatunki, które w możliwie doskonałym stopniu dostosują się do warunków środowiska. Ewolucja polega na serii stopniowych, bardzo powolnych adaptacji. Podstawowym czynnikiem wymuszającym ewolucję jest walka o przetrwanie. Uzupełnieniem teorii ewolucji jest teoria, której twórcą był Stephen Gould. Uważał on, że zasadnicze zmiany w świecie organicznym na Ziemi były efektem katastrof naturalnych o globalnym zasięgu. W historii Ziemi miało miejsce 9 tzw. wielkich wymierań, które całkowicie przewartościowały obraz świata, przy czym część ich nauka nie zna. Spośród tych 9 wymierań najlepiej poznane jest to na przełomie kredy i paleogenu ok. 66-65 mln lat temu. Uderzenie planetoidy - wyginięcie dinozaurów - perm/trias. Wyginęło ok. 90 gatunków zwierząt obejmujących strefę przybrzeżnie morską. Uważa się, że przyczyną tego były gwałtowne zmiany poziomu mórz i oceanów, a także nasilone zjawiska wulkaniczne. Krater Barninger Arizona - USA - średnica 1,6km - czas powstania 50.000lat temu.
Era paleozoiczna Dzieli się na 6 okresów:
kambr
ordowik
sylur
dewon
karbon
perm
Kambr
Rozpoczął się 542mln lat temu i zakończył 488mln lat temu. Najważniejszym wydarzeniem jest tzw. wielka eksplozja - pojawienie się w krótkim czasie wielu gatunków zwierząt. Typową faunę kambru stanowiły trylobity, archeocjaty, gąbki, ramienionogi oraz koralowce. Występowały również różne organizmy bezszkieletowe. Niezwykłym miejscem ich występowania są Góry Skaliste. W Burgess znaleziono skałę - łupki z Burgess. Kambr był okresem spokoju tektonicznego. W Polsce powstały kwarcyty - Góry Świętokrzyskie. Zbudowane z nich są także gołoborza. Ordowik
Trwał od 488 do 444 mln lat temu. W ordowiku pojawiły się pierwsze rybokształtne kręgowce. Ponadto graptolity. Występowały wszystkie wymienione wcześniej organizmy. Pojawiły się również olbrzymie głowonogi.

(…)

…, wulkanizm oraz tzw. plamy gorąca, czyli miejsca wzmożonego dopływu ciepła z głębi ziemi.
Strefy subdukcji: tworzenie się łuków wysp, trzęsienia ziemi, wulkanizm, ruchy górotwórcze, metamorfizm skał, tworzenie się rozległych intruzji magmowych - batolitów.
Strefy uskoków transformujących: silne trzęsienia ziemi. Ruch płyt litosfery związany jest z konwekcją zachodzącą w asterosferze.
Magmatyzm
Jest to ogół…
… chemicznej. Cechą jest budowa krystaliczna.
Substancja mineralna - naturalna substancja pozbawiona budowy krystalicznej (ropa naftowa).
Skała - zespół minerałów powstały w wyniku procesu naturalnego. Kryształ - ciało prawidłowo powtarzającym się rozmieszczeniu cząstek elementarnych. Tworzą one w krysztale sieć przestrzenną, której podstawowym elementem jest komórka elementarna. Wykazuje prawidłowe zewnętrzne formy geometryczne (pokrój), wynikające z uporządkowanej budowy wewnętrznej i niezakłóconego procesu powstawania (krystalizacja). W zależności od kształtu komórki elementarnej w sieci przestrzennej kryształu wyróżnia się jedne z 7 układów krystalograficznych:
trójskośny
jednoskośny
rąbowy
trygonalny
heksagonalny
tetragonalny
regularny
Mechanizm krystalizacji minerałów
Może on zachodzić w wyniku…
…, ramienionogi i koralowce. Ważną grupą zwierząt były liliowce. Pod koniec syluru pojawiły się pierwsze rośliny lądowe - psylofity. Następowało stopniowe przemieszczanie się części kontynentu ku północy. W sylurze miało również miejsce apogeum orogenezy kaledońskiej. W wyniku tych ruchów górotwórczych powstały: Góry Szkocji, Góry Skandynawskie, a także południowa część G. Świętokrzyskich i wschodnia Sudetów…
… były od siebie Oceanem Tetydy. Dominował klimat ciepły, na laurazji dodatkowo okresy klimatu gorącego i zimnego. Dochodziło do intensywnego wietrzenia i erozji gór wypiętrzonych w orogenezie kaledońskiej w skutek czego powstały skały okruchowe (piaskowce i zlepieńce) o czerwonej barwie. Pod koniec dewonu doszło do wielkiego wymierania, podczas którego wyginęło ok. 40% gatunków ryb i koralowców. W okresie…
… połączone z usuwaniem powstających okruchów skalnych przez wodę, lodowce, wiatr. Uruchomiony przez erozję materiał skalny staję się dodatkowym narzędziem i sam jej ulega. Powierzchniowe ruchy ziemi
To przemieszczanie w dół stoku zwietrzeliny osadów oraz przypowierzchniowych partii podłoża skalnego pod wpływem siły ciężkości:
osuwanie obmywanie
spełzywanie
Denudacja
Ogół procesów niszczących, powodujących…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz