Pius XI - strona 5

Tezy egzaminacyjne-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Katolicka Nauka Społeczna
Pobrań: 847
Wyświetleń: 1694

novarum ( 1891 ); Piusa XI Quadragesimo anno (1931); Orędzie Radiowe na Boże Narodzenie (1942) Piusa XII...

Maryja Matka Kościoła - referat

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski
 • Sakramentologia ogólna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 4781

Benedykt XIV, Benedykt XV, Pius X i Pius XI), stosowano je także w języku kultycznym. Zaważyło...

Idea sprawiedliwości społecznej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1190

społeczno-politycznemu Korporacjonizm: Pius XI (1922-1939) neotomizm, solidaryzm i subsydiaryzm państwa...

Jan Paweł II

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1848

. Papież nie negował konfliktowości w społeczeństwie; powoływał się na słowa Piusa XI, który twierdził...

Socjolekt tańca

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1568

Ain przed papieżem Piusem XI i jego pozytywna opinia zmieniły nastawienie świata do tanga. Silne...

Ruch faszystowski

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1071

1922 abp Mediolanu Achille Ratti (wkrótce papież Pius XI) zezwolił na wniesienie sztandarów fasci...

Historia kondyfikacji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

³a³a pod przewodnictwem samego papie¿a, a 13 lipca 1929 roku papie¿ Pius XI przekszta³ci³ j¹ w Komisjê Kardyna³ów...

Gryegiry XII i ultramontanizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

wojennych; wyrażenie zgody na rozbrojenie i zasadę przymusowego arbitrażu. Pius XI i pokój Chrystusowy...