Pionier - strona 19

Twórcy nauki o zarządzaniu - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Hanna Dobaczewska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1428

i społeczny, pionier ruchu spółdzielczego, przedstawiciel nurt socjalizmu utopijnego. Zwolennik przemian...

Zdążyć przed Panem Bogiem

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1260

pojawi się dopiero w końcowym fragmencie książki), który był pionierem w dokonywaniu operacji serca...

Wykład - Zadania z bankowości

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

zł strata KW=26, 13/26=0.5 Zadanie A Środki zainwestowane w Fundusz Inwestycyjny Pionier w kwocie 40 tys...

Harcerstwo - tekst referatu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

się do radzieckich pionierów. Taki stan rzeczy utrzymuje się do roku 1956, kiedy następuje powrót do tradycyjnych...

Teoretycy kultury

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Ewelina Widawski
 • Teoria i filozofia kultury
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

go w jego dynamicznej całości. Uważany jest za pioniera tzw. filozofii życia. Wzór kulturowy, wzorzec kulturowy, pewien...

Włodzimierz Propp - Morfologia bajki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Ewelina Widawski
 • Teoria i filozofia kultury
Pobrań: 917
Wyświetleń: 2380

się pionierem strukturalizmu jako płodnej poznawczo metody analizy, szczególnie różnych pośrednich...

Reengineering-przesłanki i geneza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Urszula Nowacki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1022

błędem popełnianym w reengineeringu jest, zdaniem pionierów tej metody, tendencja do analizowania procesu...