Pielęgniarka - strona 11

Logika-definicje

  • Uniwersytet Łódzki
  • Logika
Pobrań: 161
Wyświetleń: 952

, znaczeniem tego wyrazu. Przykład: „Przyuczoną pielęgniarką w rozumieniu niniejszej ustawy jest osoba...

PINOP 15 - zagadnienia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

innych niż: lekarz, lekarz stomatolog, lekarz weterynarii, technik dentystyczny, felczer, położna, pielęgniarka...

Koncepcje wypalenia się zawodowego

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1456

: kierownicy, pracownicy opieki socjalnej, pielęgniarki, lekarze, nauczyciele, personel więzienny...

Usługi opiekuńcze - wykład

  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1085

przez specjalistów np. pielęgniarki, rehabilitantów, fizjoterapeutów. Organizacja usług opiekuńczych O pomoc w formie...