WIĘZI SPOŁECZNE, WSPARCIE, SIECI RELACJI SPOŁECZNYCH - prezentacja studenta

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2870
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
WIĘZI SPOŁECZNE, WSPARCIE, SIECI RELACJI SPOŁECZNYCH  - prezentacja studenta - strona 1 WIĘZI SPOŁECZNE, WSPARCIE, SIECI RELACJI SPOŁECZNYCH  - prezentacja studenta - strona 2 WIĘZI SPOŁECZNE, WSPARCIE, SIECI RELACJI SPOŁECZNYCH  - prezentacja studenta - strona 3

Fragment notatki:

WIĘZI SPOŁECZNE,
WSPARCIE, SIECI RELACJI
SPOŁECZNYCH
A STAN ZDROWIA
1
Pojęcie ‘wsparcia społecznego’ jest
wieloznaczne i nie posiada
jednej definicji.
Zgodnie z nurtem psychologii
społecznej, wsparcie społeczne,
to cechy jakościowe związków
interpersonalnych, np. altruizm,
poczucie zobowiązania.
2
Franks (1992) określa wsparcie
społeczne jako
„pewien układ społecznych
relacji i więzi, pozytywnie
oddziałujących
w sposób bezpośredni
lub pośredni
na jednostkę”.
3
Inne ujęcia określają wsparcie jako
relacje, dzięki którym człowiek
zaspokaja podstawowe potrzeby
interpersonalne.
Wsparcie nie ogranicza się tu
tylko do sytuacji trudnych
czy stresujących,
lecz jest czynnikiem służącym
przystosowaniu i zdrowiu.
4
Jednak wsparcie ujawnia się na ogół
w sytuacji trudnej, stresowej
i kryzysowej, choć struktury sieci
społecznej (zasoby wsparcia)
istnieją niezależnie od sytuacji
i są kształtowane w toku rozwoju
psychospołecznego człowieka
w całym jego życiu.
5
Wsparcie społeczne w ujęciu
strukturalnym
jest określane jako obiektywnie istniejąca
i dostępna sieć społeczna, która wyróżnia się
od innych sieci tym, że poprzez fakt istnienia
więzi, kontaktów społecznych, przynależności,
pełni funkcję pomocną wobec osób znajdujących
się w trudnych sytuacjach życiowych.
Nie jest równoznaczne z grupą społeczną
lub integracją społeczną,
zależy od cech jakościowych i ilościowych
tych struktur społecznych.
6
Osoby pozbawione naturalnych sieci
wsparcia, ludzie starsi i samotni,
a także rodziny z pacjentami
terminalnymi, za najistotniejszy
wskaźnik wsparcia strukturalnego
uznają - dostępność sieci.
Chodzi tu o telefony zaufania,
pogotowia, całodobowe ośrodki
świadczące pomocą w nagłych,
kryzysowych sytuacjach.
7
Źródła wsparcia:
1. Pierwotne: rodzina, bliscy sąsiedzi, przyjaciele.
2. Wtórne:
 instytucje rządowe i pozarządowe,
zabezpieczające warunki opieki, życia i rozwoju
(np. służba zdrowia)
 specjalne programy pomocy osobom chorym
i ich rodzinom, np. hospicjum
 samopomoc, np. stowarzyszenia osób chorych
i/lub ich rodzin, a także wolontariusze.
8
Pierwotne źródła wsparcia są
najważniejszą
i najbliższą człowiekowi pomocą.
Wsparcie w tym przypadku jest
doświadczane bezpośrednio,
w ramach istniejących stałych
i bliskich więzi, jakie łączą ludzi,
a w momencie sytuacji kryzysowej
(choroba) dodatkowo wzmacniają się.
9
Sieci wsparcia,
które są naturalne
(spontaniczne) działają
najskuteczniej i najkorzystniej,
nie są związane z kosztami,
są łatwo dostępne i działanie
ich jest dobrowolne.
10
Istotną pomocą, wsparciem dla
rodzin opiekujących się osobami
chorymi terminalnie, są nie tylko
członkowie rodziny, ale także
pielęgniarki zespołu opieki
paliatywnej, duchowni, lekarze,
jak również psycholog.
11
Zakres pomocy udzielanej
osobie chorej:
1. Sytuacja równowagi.
2. Nadmiar opieki.
3. Brak opieki.
12
Zachodzące relacje w rodzinach osób
chorych są bardzo złożone,
które zależą m.in. od stosunku
członków rodziny
w odniesieniu do choroby,
a także

(…)

… i problemu, dzielenie się
doświadczeniami (np. w grupach samopomocy).
16
3. Wsparcie instrumentalne –
instruktaż na temat konkretnych
sposobów postępowania, modelowanie
skutecznych zachowań zaradczych.
Polega na udzielaniu pomocy przy
wykonywaniu codziennych czynności,
takich jak prace domowe i robienie
zakupów.
17
4. Wsparcie rzeczowe (materialne) –
to świadczona pomoc materialna, rzeczowa
i finansowa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz