Piaskowiec - strona 7

Powieszchniowe ruchy masowe.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1715

Gross Ventre Wyoming, USA Stoki górskie okalające dolinę rzeki Gros Ventre są zbudowane z piaskowców...

Ameryka Południowa - ściąga

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

Antylskimi na północy. Wypełniają ją aluwialne rzeczne, iły, gliny, konglomeraty i gruboziarniste piaskowce...

Metamorfizm w naukach o Ziemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1043

, która ma tu decydujące znaczenie. Powstają marmury z przeobrażenia wapieni, kwarcyty z piaskowców kwarcowych...

Powierzchniowe ruchy masowe

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1869

dolinę rzeki Gros Ventre są zbudowane z piaskowców, leżących na łupkach, które z kolei zalegają na grubej...

Wyżyna Małopolska - charakterystyka

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 406
Wyświetleń: 9107

jest pasmo Łysogór (Łysica 612 m n.p.m.), zbudowane z bardzo odpornych kambryjskich piaskowców kwarcytowych...

Metamorfizm-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945

, która ma tu decydujące znaczenie. Powstają marmury z przeobraŜenia wapieni, kwarcyty z piaskowców kwarcowych. 1...

Skały geologia

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Geologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1372

wyróżniamy: żwir, gruz, piasek, muł. Ił (skały luźne) i zlepieńce, brekcje, piaskowce, mułowce, łupki ilaste...

Gleby Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Machalnik
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2604

na Wyżynie Lubelskiej, Kielecko- Sandomierskiej, Płaskowyżu Głubczyckim Margle, wapienie, gipsy, piaskowce...