Piaskowiec - strona 24

Egzamin + rozwiązania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geologia historyczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 910

i piaskowce d)dolomity i ewaporaty 19. Najstarsze masywy granitoidowe(2,6mld) w Polsce występują w a)Sudetach...

Metody urabiania - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2016

, niektóre typy węgla kamiennego oraz piaskowce szczelinowate i łupki piaszczyste. Twarde - odznaczają...

Pedosfera i biosfera - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1246

z unikatową rzeźbą płytową zbudowaną z piaskowców ciosowych i margli, w których wytworzyły się osobliwe...

Egzamin z geologii

 • Politechnika Gdańska
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931

: a) typ litologiczny osadów dewońskiej facji „old red” piaskowce, zlepieńce o spoiwie żelazistym wapienie...

Geologia wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 5754

% Al 7,5%) 3. Podział skał osadowych, przykłady Okruchowe: żwir, zlepieńce, piasek, piaskowce...

Geologia - Wykład 4

 • Politechnika Śląska
 • Geologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

(piaskowce i zlepieńce) o czerwonej barwie. Pod koniec dewonu doszło do wielkiego wymierania...

Opracowanie trasy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Strzelecki
 • Ćwiczenia terenowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1288

, wapienie i piaskowce węglanowe. Występuje tam dwudzielny system osadów plejstoceńskich. Dolną część tworzą...