Perykopa - strona 2

Miniatorstwo i sztuka późnokarolińska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Monika Jakubek-Raczkowska
 • Historia sztuki
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2058

) Lekcjonarz - wybrane ustępy z Listów i Dziejów Apostolskich Perykopy - wybrane fragmenty z lekcjonarzy...

Ewangelie symptotyczne - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1246

nie tylko między paralelnymi perykopami, lecz także w układzie całych Ewangelii. Hipoteza wzajemnego korzystania...

Ewolucja twrczości Mikołaja Reja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1064

jak i użytku domowego; -jej układ odpowiada tradycyjnemu układowi perykop (perykopy - fragmenty Pisma świętego...

Dzieje Palestyny od 40r. p.n.e. do 44 r.n.e.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1750

, co do kolejności poszczegól­nych perykop. Na przykład we wszystkich trzech Ewangeliach po uzdro­wieniu paralityka...

Zagadnienia ze średniowiecza

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 371
Wyświetleń: 805

, czyli kazania objaśniające teksty biblijne (perykopy) wyznaczone do czytania na określony dzień roku kościelnego...

Etyka - pojęcia

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Etyka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4487

, jak i negatywnych (stanowienie normy poprzez dobry lub zły przykład), oraz w perykopach. Niekiedy, zwłaszcza w tzw...