Biblia Żydowskia, Biblia chreścijańska - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biblia Żydowskia, Biblia chreścijańska - omówienie - strona 1

Fragment notatki:


I.Biblia Żydowska (Biblia Hebraica BH) oraz Biblia chrześcijańska (S.T.). Koncepcja kanonu ksiąg świętych.
1.Wyznawcy judaizmu
2.Chrześcijanie
3.Muzułmanie
Każda z ww. religii korzysta z Biblii jako głównej księgi wiary. Różni je interpretacja ksiąg
Ad 1.
Żydzi interpretują Biblię przez Talmud stąd Judaizm Talmudyczny lub Judaizm Rabiniczny.
Tradycja żydowska = Biblia Hebrajska (wg Żydów, więcej napisana po hebrajsku niż aramejsku. Biblia Hebrajska składa się z:
a)Tora(h) = od jara (t - taw) - ciskać, miotać, rzucić; mówić, ale też uczyć nauczać.
Na grecki ??µ?? nomos - prawo stąd tłumaczone jako prawo.
Pięciozwój - ??????????? Pentatuchos = futerał na zwoje
Sednem Biblii Hebrajskiej jest Pięcioksiąg.
1.Nebiim = prorocy
a)Risonim = rosz hebr. głowa stąd Risonim Nebiim - prorocy wcześniejsi: Joz, Sdz, 1 i 2 Sm, 1 i 2 Krl.
Działalność opisana od 1200 przed Chr., do 587 przed Chr czyli zagłady Jerozolimy. Zgodnie z tym, prorok to jest ten, który przedstawia i ocenia przeszłość z myślą o kształtowaniu przyszłości.
2.Acharonim - acharon - plecy, grzbiet.
Nebiim acharonim - prorocy późniejsi: Iż, Jr, Ez, Dwunastu: Oz, Jl, Am, Abd, Jo, Mi, Na, Hb, Sof, Ag, Za, Ma.
3.Ketubim - od katab, ketubim= pisać, pisma.
Ps, Hi, Prz, Pięć zwojów: Rt, Pnp, Koh, Lm, Est, Ezd, Ne, 1-2 Krn, Dn, czyli w sumie 39 ksiąg.
Reasumując zestawienie mamy od pierwszych liter TANAK (Torah, Nebiim, Ketubim).
Biblia żyje, gdy jest odtwarzana, czytana.
Ad 2.
Interpretacja przez pryzmat Nowy Testament, gdzie sednem rozumienia jest wiara w Jezusa Chrystusa, stąd Chrystologia.
Ad 2. Biblia chrześcijańska
Stary Testament - Stare Przymierze
Testament pochodzi z łacińskiego co oznacza przymierze, układ, więź
Nowy Testament - Nowe Przymierze
Układ ST bierze się z Biblii greckiej - Septuaginty, czyli przekładu z języka hebrajskiego na grecki z dodaniem ksiąg, które powstały w języku greckim. Pierwotna to protokanoniczna, a w greckim deuterokanoniczna. Ksiąg deuterokanonicznych jest siedem: Mdr, Syt, Jdt, Tob, Ba, 1-2 Mch. Wg chrześcijan jest więc 46. Układ ksiąg
1.Historyczne - Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt, Joz, Sdz, 1-2 Sm, 1-2 Krl, 1-2 Krn, Ezd, Ne, 1-2 Mch, Rt, Tob, Jt, Est.
2.Prorockie - Iż, Jr, Ez, Dn - prorocy więksi,
Prorocy mniejsi; Oz, Jd, Ag, Abd, Ma, Am, Jon, Mi, Na, Hi, Za, Ml
3.Dydaktyczne (mądrościowe) pozostałe księgi ST.
Układ ksiąg odzwierciedla kolejność powstania zbiorów.


(…)

… aramejskim. Nazwa księgi : Bereszit (Na początku, w łacińskiej Wulgacie - In Principio (Genesis - Księga Początków), w języku greckim ???????? Geneseos - Początki), pochodzi jak pozostałe części Pięcioksięgu, pochodzą od pierwszych słów zawartych w poszczególnych częściach. Ze staropolskiego pochodzi Genesis, rodzaj, początek stąd Księga Rodzaju. Księga Genesis dzieli się na dwie części: Rdz 1-11, a druga…
…, z Jozuem wiąże się nie tylko samo wejście do Kanaan, ale przypisuje się mu wszystkie dzieje związane z podbojem ziem. Księga pochodzi z VI w przed Chr, czyli z okresu niewoli babilońskiej. Przez to, że dzieje dawnego Izraela spisane zostały w takim czasie, księga staje się rzeczywistością przeszłości z przepowiednią na przyszłość.
2.Teologia księgi Jozuego
Zadaniem ksiegi jest zapowiadanie, zapoczątkowanie i umożliwienie nowego wejścia do Ziemi Obiecanej. Historia staje się paradygmatem przyszłości (modelem). Mówi się o nowym wejściu z okresu niewoli babilońskiej. Ma ona odpowiadać na konkretne pytania:
nawiązanie wejścia do Kanaanu, po to by odpowiedzieć: dlaczego nastąpiła zagłada Izraela z rąk babilońskich?
czy możliwa jest nowa przyszłość?
Przy takich rozmyślaniach dochodzi pamięć historyczna…

Obejmuje opis historii tam, gdzie kończy go druga księga kornik. Kapłan Ezdrasza rozpoczyna opowieść od wzmianki o dekrecie króla Cyrusa pozwalającym ostatkowi Żydów powrócić z niewoli babilońskiej do ojczyzny. Na koniec opisuje, jak starał się pomóc osobom, które skalały się poprzez kontakty z okolicznymi ludami. Obejmuje okres 70 lat.
Celem Ezdrasza było ukazanie, jak Bóg spełnił obietnicę, że wyzwoli…
… Jordanu, zburzenia murów Jerycha, opanowania pd i środk. części Kanaanu. Bohaterem ksiegi jest Jozue, który na podobieństwo Mojżesza, staje się przywódcą narodu, z tą różnicą, że Mojżesz był przywódcą duchowym, a on staje się przywódcą wojskowym. Księga jest dobrze zbudowaną księgą, w której nie brakuje elementów folklorystycznych. Celem pierwszej części księgi jest zdobywanie Kanaanu.
Ad 2. Joz 13-21…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz