Peryfraza - strona 4

Dyskurs

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 840

linearnej mają charakter leksykalny. Należą do nich: powtórzenia niedokładne (synonimy, peryfrazy...

Wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1372

, oddać stolec. Semantyczne (metafory, peryfrazy, niedomówienia): nie mieć piątej klepki, mieć lepkie ręce...

"Nad Niemnem" - geneza i opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1225

się licznych niedomówień, przemilczeń, aluzji, elips oraz peryfraz. Wykorzystała również ocenzurowane teksty...

Retoryka i erystyka dziennikarska

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Maciej Kawka
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 2226
Wyświetleń: 4095

także językowymi lub gramatycznymi -zmiana znaczeń słów= trop Metonimia, synekdocha, onomatopeja, peryfraza, ironia...

Retoryka i erystyka dziennikarska - historia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Maciej Kawka
 • Dziennikarstwo a kultura
Pobrań: 623
Wyświetleń: 3311

także językowymi lub gramatycznymi -zmiana znaczeń słów= trop Metonimia, synekdocha, onomatopeja, peryfraza, ironia...

Żeromski Stefan - Popioły

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1190

autocenzury Ż. wiele przemilczeń, peryfraz, luk i niedomówień, mowa Ezopowa - by uśpić czujność cenzury...

Reklama podstawowe info

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1701

-> podstawianie wyrażenia o słabszym nacechowaniu emocjonalnym Peryfraza -> podstawienie wyrażenia zastępującego...