Peryfraza - strona 5

Gatunki Dziennikarskie-skrypt 2011

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Gatunki dziennikarskie
Pobrań: 266
Wyświetleń: 861

więc eufemizmów i peryfraz. 3 zasady konstrukcji informacji: - danie odpowiedzi na pytania...

Tadeusz Peiper, Pisma wybrane

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 210
Wyświetleń: 910

. Która zastępuje właściwą nazwę przedmiotu stanowi jej wielowyrazowy synonim. (W praktyce najczęściej peryfraza...

Reklama - historia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz
 • Dziennikarstwo prasowe radiowe i telewizyjne
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2135

nie można powiedzieć wprost, np. to, że w reklamach podpasek używa się niebieskiego płynu zamiast czerwonego) Peryfraza...

Adam Mickiewicz - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1379

Adam Mickiewicz - P rzyszedł na świat w dzień wigilijny, 24 grudnia 1798 r . , w niezamożnej rodzinie szlacheckiej: ojciec pracował jako adwokat, matka zajmowała się domem. Co do miejsca urodzenia poety nie ma jednak pewności, nie wiadomo, czy był to lite wski Nowogródek , czy oddalone od niego o c...

Historia komunikowania

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Pobrań: 357
Wyświetleń: 4893

kawałkami struktury” np. peryfrazami. Zwierzęta raczej nie. 10) Kreacyjność (Chomsky), czyli otwartość...

Aleksander Fredro - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1134

! O, przeklęty!” - peryfrazy - omówienia: „Jestem Papkin, lew Północy, Rotmistrz sławny i kawaler (...)” - system...

Cyprian Kamil Norwid - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1092

, przez nasycenie środkami stylistycznymi właściwymi mowie poetyckiej (metaforą, peryfrazą, itp...

S. Żeromski, Wybór opowiadań

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 105
Wyświetleń: 777

metafory i porównania. Komizm językowy (czasem związany z grozą). Eufemizmy i peryfrazy. Tonacja opowiadań...