Penalizacja - strona 4

Karalność - deifincja i podział

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Ryszard Mochocki
  • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

FORMY PENALIZACJI- karalne jest każde zachowanie, które powoduje śmierć człowieka- inaczej ustawodawca...

Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Bożena Gronowska
  • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 644

, której celem jest poszanowanie godności ludzkiej i wolności uznał prawo do penalizacji czynów popełniania...