Pedagogika porównawcza cele i zadania - strona 11

Podstawy pedagogiki

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3815

przez: cele i zadania kształcenia, liczbę uczniów, miejsce i cel pracy dzieci i młodzieży, wyposażenie szkoły...

Maria Grzegorzewska - referat

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1498

w pracy z dziećmi i młodzieżą o ważności twórczego zadania nauczyciela W 1914 roku wróciła do Wa...

Etyka mowy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2128

. Nacisk położony na instytucje. Zadaniem pedagogiki krytycznej wskazanie i znoszenie blokad rozwojowych...

Pedagogika jako prowadzenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab Artur Dembiński
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

niewolnik, określany mianem Paidagogosa. Jego zadaniem było niesienie w drodze do szkoły tabliczki woskowej...

Durkheim - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Propedeutyka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1799

sobie jak i przeszłymi, co wzmaga naszą wydajność działania. Zadania pedagogiki: (kultura pedagogiczna...

Pedagogika społeczna -wykłady i ćwiczenia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Teresa Sokołowska-Dzioba
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3990

przez Radlińską przedmiotu i zadań pedagogiki społecznej, w pozycji z zagadnień z pedagogiki społecznej , tworzone...

Koncepcja szkoły pracy Kerchensteinera

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 805

„idealnych celów państwowych”. Z tak określonych relacji między państwem a obywatelem wynikają trzy zadania...

John Dewey - referat

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1400

, różne aktywności nabyte w domu i sąsiedztwie)-1. zadaniem nauczyciela jest dalsze kierowanie dziecka...

Metody wychowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Łukasz Pisula
 • Wychowanie fizyczne
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2023

, istotne dla skuteczności są cechy zadania i osobowość wychowanka (wychowanek musi dokładnie pojąć cel, cel...