Patrystyka - strona 5

Średniowiecze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987

- materiał biblijny + patrystyka + ustawodawstwo soborowe + prawo papieskie (dekrety) - prawo natury to prawo...

Początki filozofii

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Słaboń
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2009

i jest krótkie”. Jeżeli pojawia się silne cierpienie to chce się umrzeć. Fazy chrześcijaństwa: patrystyka - II...

Podstawy filozofii - wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Elżbieta Struzik
 • Filozofia
Pobrań: 2471
Wyświetleń: 17710

jest wyższe od poznania naturalnego; ☻Podział filozofii chrześcijańskiej na: A) Patrystykę ( starożytność ); B...

średniowiecze - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

Rzymskiego), XV w. (renesans). Patrystyka, czyli okres Ojców Kościoła (V-VIII w.) i scholastyka (do ok. 1500...

Historia doktryn - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

) ,a dorobek ich zyskał miano PATRYSTYKI . Miała ona dwa główne nurty : nurt wschodni reprezentowany...

Znaczenie prawa kanonicznego dla teologii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średniowiecznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868

z organizacja nauczania i z pierwszymi próbami rozpowszechnianie greckiej patrystyki na Zachodzie; w wieku XI...

Etyka - pojęcia

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Etyka
Pobrań: 238
Wyświetleń: 4494

ale także na gnozę i patrystykę chrześcijańską. Podstawą doktryny islamu jest wiara w jedynego Boga Allaha, zaufanie...

Filozofia - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1288

chrześcijańskiej. chrześcijaństwo marksizm Filozofia chrześcijańska (patrystyka i scholastyka) Patrystyka...