Paternalizm - strona 7

Prawo do życia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1295

uszanować jego wolę niedopuszczalny jest władczy paternalizm lekarski czasem w stanach tereminalnych mamy...

Moralność- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1456

, jest to w tym systemie wartość nadrzędna, prawnik unika tu wyborów moralnych, „paternalizm” o wszystkim decyduje prawnik...

Zarządzanie - teoria przedsiebiorstwa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2415

model gospodarki doskonale konkurencyjnej ponieważ: wyznawana zasada paternalizmu wywodząca...

Interpretacje faszyzmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1442

f. jest doprowadzenie do „absolutystycznego paternalizmu”(doktryna ekonomiczna i społeczno...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - wykłady

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Krystyna Kmiotek
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 287
Wyświetleń: 910

motywacji do oddziaływań o charakterze ekonomicznym, rozróżnienie na paternalizm naiwny i paternalizm...

Medioznawstwo I semestr

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Rafał Maciąg
 • Medioznawstwo
Pobrań: 875
Wyświetleń: 2639

paternalizmu słabnie). Sfera publiczna - pojęcie wprowadzone przez Jurgena Habermasa w jego książce pt...

Prawo a moralność - Leon Petrażycki

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1631

te częściowo zgadzają się z tym co pisze J. Krukowski, który odrzuca paternalizm: „Władze państwowe...