Pastwisko - strona 5

Powszechna ochrona roślin

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

nie przekracza 10 lat Zakaz Wypalania Zabronione jest wypalanie roślinności: Na łąkach Pastwiskach Rowach...

Geografia ekonomiczna - rolnictwo 5

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

terenów rolnych świata, przeznaczonych jest albo na produkcję karmy dla zwierząt, albo na pastwiska...

Osadnictwo - krótkie opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

. Już około 1000 roku prawie25% powierzchni kraju stanowiły pola orne i osady, a ok. 10% łąki i pastwiska...

Wolności gruntowe, wolności leśne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

, powałów, wierzchołków itp.. pozyskanie karpiny (łuczywo), zbiórka drobnej leżaniny; - pastwiska, zbieranie...

VI wszechrosyjski zjazd leśny

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

pastwiska). Część serwitutów była likwidowana kosztem gruntów leśnych. Likwidacja serwitutów leśnych...

Wielka Depresja - wykład 9 (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wielka Depresja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

do bezpłatnego użytkowania części lasów, pastwisk, łąk należących do dworów). Chłopi którzy tracili prawo...

Renesans - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Artur Kwaśniewski
 • Historia założeń ogrodowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1267

ogrodu ale też z gospodarstwa, i nie tylko ogród ma być kształtowany ale i sady, pastwiska, winnice...

Klasyfikacja nieruchomości - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Radosław Cyran
 • Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1932

, grunty rolne, pastwiska, sady i tereny ogrodnicze, tereny pasiek, obiekty gospodarstw rolnych, stawy...