VI wszechrosyjski zjazd leśny

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
VI wszechrosyjski zjazd leśny - strona 1 VI wszechrosyjski zjazd leśny - strona 2

Fragment notatki:

VI WSZECHROSYJSKI ZJAZD LEŚNY w Warszawie w 1878 roku jednogłośnie uchwalił rezolucje, że stosunki służebnościowe pośrednio i bezpośrednio stanowią przeszkodę dla racjonalnej gospodarki leśnej w Królestwie Polskim.
Obciążenie lasów służebnościami w większości przypadków przekraczało możliwości produkcyjne tych lasów. Oprócz tego występowały kradzieże drewna przy okazji korzystania z serwitutu opałowe­go.
Kolejne dekrety rządowe we wszystkich zaborach gwarantowały chłopom w zamian za utracone ser­wituty ekwiwalenty pieniężne, gruntowe, pastwiskowe, a nawet przydział lasów. Ludność chłopska stawała się jednak ofiarą nadużyć urzędników sądowych.
Sprawa likwidacji serwitutów została uznana przez SEJM USTAWODAWCZY RZECZYPOSPO­LITEJ POLSKIEJ - 7 maja 1920 roku uchwalił on ustawę o likwidacji serwitutów na terenie byłe­go Królestwa Kongresowego. Jako materiał do opracowania tej ustawy posłużyły rosyjskie projekty 1902 roku senatora Podgorodnikowa, z 1910 roku senatora Reinckego, z 1913 roku opracowany prze Dumę) oraz ustawy zagraniczne. Ustawa ta upraszczała tryb postępowania przy dobrowolnych ukła­dach i wprowadzała pojęcie przymusowej likwidacji na żądanie jednej ze stron.
Jeszcze w 1923 roku około 37% lasów niepaństwowych, tj. około 1,7 mln ha, była obciążona serwitu­tami. Dopiero w następnych latach zlikwidowano je za odszkodowaniem w postaci przydziału lasu lub gruntów poleśnych.
W przeciągu 10 lat, tj. do 1930 roku likwidacja serwitutów mogła odbywać się na jednej i drugiej drodze, po tym czasie wszystkie serwituty miały być likwidowane przymusowo.
Ekwiwalent za zrzeczenie się praw serwitutowych mógł być wyznaczany w gruntach ornych, łąkach, lesie, a w nadzwyczajnych okolicznościach w gotówce.
Przy likwidacji przymusowej ustawa wymagała przeprowadzenia szacunku wartości serwitutu i wartości ekwiwalentu przez KOMISJĘ SZACUNKO~V~ ROZJEMCZĄ. Wartość korzyści serwitutowych ozna­czona miała być na podstawie cen przeciętnych z ostatniego pięciolecia (zastrzeżenie, że za prawo wypasu 1 sztuki bydła posiadacze serwitutu nie mogą otrzymać więcej niż 3 morgi pastwiska).
Część serwitutów była likwidowana kosztem gruntów leśnych. Likwidacja serwitutów leśnych powinna na była odbywać się przede wszystkim kosztem gruntów ornych - nie tylko w majątkach prywatnych ale i w państwowych. Nie zawsze to było przestrzegane. Na przykład likwidacja serwitutów ciążących na lasach byłego Księstwa Łowickiego (nadleśnictwo Skierniewice) nastąpiła kosztem gruntów le­śnych, mimo iż w tych okolicach państwo rozporządzało znaczną ilością majątków rolnych. Takie postępowanie było niekorzystne dla serwitutantów, których roszczenia nie zostały zaspokojone grun­tami rolnymi lecz leśnymi, nie zawsze odpowiednimi pod uprawę rolną.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz