Pas drogowy - strona 3

Korzystanie z rzeczy publicznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

lub zwężania w inny sposób pasa drogowego; 9) odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych...

Administracja drogowa - podstawa prawna.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1428

innych zadań na rzecz obronności kraju; 7) koordynacja robót w pasie drogowym; 8) wydawanie zezwoleń na zajęcie...

Grupa D - test

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

, Komunalna osoba prawna, Jednostka organizacyjna gminy, Utrzymanie chodnika w pasie drogowym jest obowiązkiem...

Budownictwo ziemne-definicje

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1932

pasa drogowego z którego pozyskuje się grunt. Dokop - miejsce poza pasem drogowym z którego pozyskuje...

Roboty budowlane - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edvard Juchnievich
 • Prawo zamówień publicznych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1141

parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego; • przez remont należy rozumieć wykonywanie...