Pas drogowy - strona 2

Grupa B - test

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1029

budynku w pasie drogowym udzielana jest w formie: Pisemnej Z dniem w którym decyzja o ustaleniu...

Grupa E - test

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

E 1. Zarządca drogi: Sprawuje funkcję właścicielskie gruntami w pasie drogowym 2. osoba...

Pytania na egzamin 2 zestaw

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 924

składa się pas drogowy? 13. Walcowanie 14. Certyfikat jakości CE, standardy europejskie 15. Rodzaje rowów...

Tematy z inżynierii komunikacyjnej

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

: nasyp, wykop, korona, rów - rodzaje ulica, droga, pas drogowy pas ruchu obiekt drogowy inżynierski Cechy...

Tunele samochodowe

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 700

od liczby pasów drogowych, których szerokość powinna wynosić 3,5 m. Najmniejsza dopuszczalna liczba pasów...

Grupa C - test

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1092

się na budynku w pasie drogowym: Wymagana jest zgoda zarządcy drogi (art. 20) Osoby uciążliwe dla podróżnych...

Test wiedzy - infrastruktura transportu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 854

Jaka jest orientacyjna szerokość pasa drogowego 2 - pasmowej drogi V klasy technicznej położonej...