Tunele samochodowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tunele samochodowe - strona 1 Tunele samochodowe - strona 2

Fragment notatki:

Tunele samochodowe
Tunele samochodowe. Mniej jednoznacznie jest określona skrajnia tuneli drogo­wych. Jest ona na ogół dowiązywana do poboczy jezdni, najczęściej chodników, które ograniczają niebezpieczne zbliżenie się taboru samochodowego, zwłaszcza ciężarowe­go do ścian tunelu. Dwustronne chodniki tuneli samochodowych są więc urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo ruchu pojazdów. Ich minimalna szerokość wynika w tym przypadku z wymagań skrajni budowlanej i skrajni taboru. Praktycznie jest okre­ślana z warunków bezpieczeństwa obsługi tunelu i dodatkowego poszerzenia skrajni budowlanej w granicach 20 cm, w celu uzyskania luzu umożliwiającego remont obiek­tu. Podstawowa skrajnia tunelu samochodowego zależy od liczby pasów drogowych, których szerokość powinna wynosić 3,5 m. Najmniejsza dopuszczalna liczba pasów dro­gowych - to co najmniej dwa pasy, które umożliwią zachowanie ciągłości ruchu w przy­padku awarii pojazdu blokującego jeden pas. Minimalna wysokość skrajni samocho­dowej musi wynosić 4,5 m nad jezdnią a 2,2 m nad chodnikiem (rys. 3.21). W tune­lach samochodowych bardzo często występuje potrzeba wykonywania kanałów wentylacyjnych, które nie mieszczą się nad skrajnią, pod nią lub po obu jej stronach, co umożliwia lepiej ukształtować wewnętrzny obrys tunelu. Ma to szczególne znaczenie dla wielopasmowej jezdni, ponieważ skrajnia przyjmuje wówczas niekorzystny, spła­szczony kształt. W tunelach wykonanych w łuku stosuje się poszerzenie skrajni w celu zachowania widoczności na całej drodze hamowania pojazdów. Na terenach miejskich i podmiejskich szczególnym przypadkiem ruchu drogowego jest ruch tramwajowy, np. w podziemnych skrzyżowaniach ulic. Ze względu na panto­graf skrajnia tramwajowa jest szczególnie niekorzystna i wymaga znacznego lokalne­go podwyższenia skrajni drogowej, ulicznej. W sprzyjających warunkach korzystne jest rozdzielenie ruchu tramwajowego i samochodowego budując oddzielne tunele przysto­sowane do odpowiednich skrajni.


(…)


Tunele samochodowe
Tunele samochodowe. Mniej jednoznacznie jest określona skrajnia tuneli drogo­wych. Jest ona na ogół dowiązywana do poboczy jezdni, najczęściej chodników, które ograniczają niebezpieczne zbliżenie się taboru samochodowego, zwłaszcza ciężarowe­go do ścian tunelu. Dwustronne chodniki tuneli samochodowych są więc urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo ruchu pojazdów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz