Przykładowy zestaw pytań egzaminacyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowy zestaw pytań egzaminacyjnych - strona 1 Przykładowy zestaw pytań egzaminacyjnych - strona 2 Przykładowy zestaw pytań egzaminacyjnych - strona 3

Fragment notatki:

6. Drogi rzymskie  7. Budowa warstw nawierzchni  9. Koparki do robót ziemnych  11. Złączenia - spoiwo hydrauliczne 
13. Walcowanie 
15. Rodzaje rowów- opływowy, Δ,trapezowy  16. Składnik, z którego robi się okna/szkło 
23. Przeliczenie (np. 2376 kg/m3; ile to gęstość, objętość : g/cm3 i kg/dm3) 
Emilka 24. jak jest zbudowana równiarka
22. Składniki cementu/betonu cementowego, asfaltu 
Beton cementowy: woda spoiwo kruszywo (zaczyn - zaprawa - beton)
Składniki betonu: cement
* kruszywo (zwykłe, ciężkie lub lekkie)
* woda
* domieszki
* dodatki ( w tym wypełniacze mineralne i barwniki)
Cement:
Asfalt: lepiszcze bitumiczne, pochodzenia naturalnego luz z przeróbki ropy naftowej, najcięższa frakcja ropy 1. Wykorzystanie asfaltu lanego (AL)  Typ betonowy mieszanki mineralnej (mineralno-asfaltowej). tworzy warstwę ochronna (wiązącą) i ścieralną w nawierzchni drogowej.
Asfalt lany należy stosować do warst nawierchni mostowych
2. Ile asfaltu jest w mieszankach asfaltowych?  4. Nawierzchnie sztywne, półsztywne  Nawierzchnie sztywne - beton cementowy
Nawierzchnie półsztywne - asfaltowa warstwa ścierania na sztywnej podbudowie
5. Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych 
Naturalne lub sztuczne lepiszcze z materialem mineralnym. Buduje warstwy konstrukcji nawierzchni.
Budowa: wolna przestrzeń (minimalna), lepiszcze, kruszywa.
Wykorzystywana do warstwy podbudowy P, warstwy wiążącej W i ścierającej S
10. 2x3,5m + pas awaryjny - co to za rodzaj drogi  Droga główna IV - 1/2b ( /--- 11 ---/)
18. Jakie drogi w kryterium funkcjonalności? 
Tech. wymagania : Autostrady A
Ekspresowe S
Przyspieszone GP
Główne G
Zbiorcze Z
Lokalne L
Dojazdowe D Wymagania funkcjonalne: Krajowe, woj., powiatowe, gminne
12. Z czego składa się pas drogowy?  Wydzielony liniami rozgraniczającymi tere przeznaczony do umieszczenia w nim drogi, urzadzeń związanych z obsługą i ochroną drogi, obsługą ruchu i ochrony środowiska, a także zawierający rezerwę pod przyszła rozbudowę drogi.
3. Węzły  skrzyżowania
Węzeł to krzyżowanie się lub połączenie dróg na różnych poziomach, zapewniające pełen lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy.
19. Jakie ocieplenie stosujemy do ocieplenia budynku z zewnątrz? 


(…)

… się lub połączenie dróg na różnych poziomach, zapewniające pełen lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy.
19. Jakie ocieplenie stosujemy do ocieplenia budynku z zewnątrz? 
8. Impregnacja drewna-co to? 
Impregnacja drewna
Nasycanie drewna środkami zabezpieczającymi przed szkodliwym
działaniem grzybów (fungicydy), owadów (insektycydy), ognia a
także wody, itp.
Impregnaty:
• jednofunkcyjne (zwalczają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz