Partia komunistyczna - strona 28

System polityczny Hiszpanii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1323

dyktatury proletariatu i zasady kierowniczej roli partii komunistycznej. Eurokomuniści przyjmowali...

Nauka o państwie.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Szymczak
 • Nauka o państwie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1183

nie będzie już interweniować + KPZR nie będzie już obstawiać przy monopolu partii komunistycznych. = zezwolenia...

Koncepcje "nowego wychowania"

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 889
Wyświetleń: 2331

zawodowego i partii komunistycznej. Zakłada Stowarzyszenie Nauczania Laickiego (Cooperative), które staje...

Polityka ekonomiczna - materiały

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Szostak
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3024

Powstawanie nowych państw odzyskujących lub uzyskujących niepodległość Przejęcie przez partie komunistyczne...

Partia polityczna - pojęcie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1218

- tworzenie afiliowanych organizacji (młodzieżówki). Partie komunistyczne wprowadziły specyficzną organizację...

Polska w Europie-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasz Zamęcki
 • Polska w Europie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 994

i przelamanie monopolu partii komunistycznej brak tradycji państwowości 1994: ustalenie konstytucji republiki...

Polityka społeczna

 • Polityka społeczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4718

doprowadziły do rezygnacji przez partie komunistyczną z władzy. Przestał istnieć realny socjalizm w Polsce...

Partie polityczne - definicje i geneza

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Ks. dr hab. Wiesław Bar
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3717

dr hab. Wiesław Bar. Notatka zawiera 150 stron i porusza zagadnienia takie jak: partie polityczne, partia wyborcza, funkcje partii politycznych, partia jako organizacja, rodziny partii politycznych, systemu partyjne. Praca jest bardzo obszerna i dogłębnie analizuje przedstawiony temat. I • Par...

Marksistowska wizja komunizmu

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • dr inż. Anna Mężyk
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3136

), przekształcając ją w ideę kierowniczej roli partii komunistów. 2. Partii komunistycznej, wyrażającej interesy...