Partia Republikańska - strona 2

System USA cz. 1-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Małgorzata Laskowska
 • Systemy medialne na świecie
Pobrań: 609
Wyświetleń: 910

nierzetelnej telewizji, nie ma wyraźnego podziału między info a komentarzem; stronniczość polityczna (za partią...

Myśl polityczna w Niderlandach

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

(>monarchizm), poparcie prostego ludu, kalwińskich pastorów; partia republikańska i libertyńska zamożnej...

Główne nurty myśli liberalnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1715

(swobód ekonomicznych) tradycyjnemu pojmowaniu liberalizmu bliższa jest Partia Republikańska. jest jednym...

System partyjny a system rządów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

nad pozostałymi, zmieniają się co jakiś czas u władzy - np. w Stanach Zjednoczonych Partia Demokratyczna i Partia...

Aksjologia prawa antymonopolowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1379

. Decydujące znaczenie miało włączenie podstawowych postulatów Szkoły Chicagowskiej do programu Partii...

Wykład - partie polityczne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

są partie amerykańskie: Partia Demokratyczna i Partia Republikańska. W partiach amerykańskich...

Stany Zjednoczone jako hegemon polityki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Marcin Kędzierski
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1687

, zwycięstwo partii republikańskiej w wyborach w 1980, 1984, 1988. Do głównych problemów poruszanych...