Para elektronowa - strona 4

Wiązania chemiczne - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
  • Chemia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 924

pary elektronowej, naleŜącej jednocześnie do obu atomów. H: s1 H: s1 H2: O: s2p4 O: s2p4 O2 : dąŜenie...

Alkohole w chemii

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

. Przy tlenie są dwie niewiążące pary elektronowe. Właściwości fizyczne alkoholi: 1-3 atomy H: bezbarwne, ciekłe...

Inżynieria Biomedyczna

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1638

wolnych par elektronowych, albo przez utworzenie wiązań wieloktrotnych) Zastępujemy pary elektronowe...