Chemia analityczna-zadania od 51

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia analityczna-zadania od 51 - strona 1 Chemia analityczna-zadania od 51 - strona 2 Chemia analityczna-zadania od 51 - strona 3

Fragment notatki:

Zadanie 51. Naszkicuj krzywą miareczkowania 0,01 M NaOH za pomocą 0,01 M HCl. Podaj pH na początku miareczkowania, w punkcie końcowym i przy dużym nadmiarze titr anta. Zadanie 52. Na zmiareczkowanie próbki NaOH zużyto 25 ml 0,1 M HCl. Ile moli NaOH było zawarte w próbce? Zadanie 53. Na zmiareczkowanie próbki kwasu szczawiowego (COOH)2 zużyto 25 ml 0,1 M NaOH. Ile moli kwasu szczawiowego było zawarte w próbce? Zadanie 54. Jaki sprzęt używa się do miareczkowania. Co to jest titrant i gdzie się znajduje w czasie miareczkowania? Sprzęt: biureta umocowana w statywie, kolba stożkowa lub zlewka, pipeta. titrant - odczynnik dodawany w postaci roztworu mianowanego tzn. roztworu o dokładnie znanym stężeniu.
Znajduje się w biurecie i jest to roztwór którym miareczkujemy. Zadanie 55. W jaki sposób określamy punkt końcowy miareczkowania alkacymetrycznego - podaj minimum dwie metody. Za pomocą wskaźników chemicznych (metoda wizualna). Elektrometrycznie (potencjometrycznie). Zadanie 56. Zdefiniuj związek kompleksowy. Jaka reguła analogiczna do reguły oktetu jest w przybliżeniu spełniana przez związki kompleksowe metali przejściowych (bloku d). Co to jest liczba koordynacyjna? Związek kompleksowy (koordynacyjny) to związek, w którego skład wchodzą jony kompleksowe, czyi jony zbudowane z atomów centralnych i ligandów. Obowiązuje reguła 18ē
liczba koordynacyjna to liczba określająca liczbę atomów (ligandów) bezpośrednio związanych z atomem centralnym poprzez wiązanie koordynacyjne.
Zadanie 57. Podaj nazwy wymienionych związków kompleksowych: ........(wzory) i wzory następujących związków kompleksowych .....(nazwy) K[Al(OH)4] - tetrahydroksoglinian III) potasu
Ag(NH3)2]OH - wodorotlenek diaminasrebra(I)
Na3[Ag(S2O3)2] - ditiosiarczanosrebrzan(I) sodu
[Co(NH3)6]2(SO4)3 - siarczan(VI) heksaaminakobaltu(III)
K3[Co(CN)6] - heksacyjanokobaltan(III) potasu,
Na3[Cu(CN)4] - tetracyjanomiedzian(I)sodu,
[Cu(H2O)6]SO3 - siarczan(IV) heksaakwamiedzi(II), Zadanie 58. Napisz wzory i nazwy kilku eterów koronowych i kryptandów. Z jakimi kationami te ligandy chętnie tworzą kompleksy i jak proces ten zależy od rozmiaru kationu? Ligandy te reagują z Na+ i K+. Są „rozmiarowo dopasowane” do kationów z którymi reagują. Wraz ze wzrostem średnicy atomu kationu rośnie także wielkość eterów koronowych i kryptandów. Zadanie 59. Napisz wzory: 15-korona-5, 18-korona ligandy chętnie tworzą kompleksy? Jak rozmiar kationu wpływa na ten proces? Ligandy te reagują z Na+ i K+. Są „rozmiarowo dopasowane” do kationów z którymi reagują. Wraz ze wzrostem średnicy atomu kationu rośnie także wielkość eterów koronowych i kryptandów

(…)

… kompleksowymi ważnymi w układach biologicznych są: kompleksy hemoglobiny i mioglobiny (atom centralny - Fe) oraz chlorofil (atom centralny- Mg).
Porfina
Koryna - ligand ekwatorialny, część budująca witaminę B12. Układ koryny związany jest kompleksowo z atomem kobaltu.
Kofaktory B12: cyjanokobalamina, metylokobalamina
Zadanie 61.
Zdefiniuj liczbę koordynacyjną kompleksu. Napisz wzory i nazwy ligandów jedno
wielokleszczowych. Podaj wzór EDTA.
Liczba koordynacyjna to liczba okreś
poprzez wiązanie koordynacyjne.
ligandy jednokleszczowe - koordynujące jedną parą elektronową np. H2O (akwa), CO (karbonyl). Cl- (chloro-), CN- (cyjano-)
ligandy wielokleszczowe - koordynujące dwiema, trzema itd. parami elektronowymi np. etylrnodiamina
CH2 - NH2
|
CH2 - NH2
EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy)
Zadanie 62.
Naszkicuj typową…
….
wchodzą w skład układów enzymatycznych lub magazynuj
aminokwasy, których reszty najczęściej występują w charakterze ligandów w metaloproteinach: cysteina, glutamina, metionina.
Zadanie 65.
Podaj nazwy metaloprotein wykorzystywanych przez organizmy żywe do transportu tlenu. Scharakteryzuj centra aktywne tych metaloprotein. Jakie ligandy wiążą atomy (jony) metalu w tych układach?
hemoglobina (w centrum aktywnym - Fe)
hemocyjanina (w centrum aktywnym - Cu)
hemerytryna (w centrum aktywnym-Fe)
najczęstszymi ligandami są gruby karboksylowe kwasu glutaminowego i asparaginowego, grupa fenolowa tyrozyna

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz