Paideia

Pedagogika oglna

  • mgr Danuta Solarski
  • Podstawowe systemy i pojęcia pedagogiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1274

funkcjonujący w grece, a odnoszący się do kwestii wychowania. Terminem tym jest –paideia- oznaczające...

Źródła paradygmatu pedagogicznego

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr hab Artur Dembiński
  • Pedagogika ogólna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 903

się w postawach godnych naśladowania. Drugim, z wyróżnionych czynników paradygmatu pedagogicznego była paideia...

Anaksagoras - życie i poglądy

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1561

. Sochoń, Bóg i język, dz. cyt., 49; W. Jaeger, Paideia, dz. cyt., 384. D. Dembińska-siury, W poszukiwaniu...

Krytyka Habermasa - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 791

na nie zgodę. Paideia - pytania o jakość/ sens życia, nie można badać naukowo- pedagogika to myślenie...