Państwowa Inspekcja Pracy - strona 2

Kontrolne podmioty polityki społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1015

: Najwyższa Izba Kontroli-NIK Rzecznik Praw Obywatelskich Państwowa Inspekcja Pracy Rzecznik Praw Dziecka...

Urzędy centralne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1491

resortowym, np. IJHARS. Jeden wyjątek Państwowa Inspekcja Pracy podlega Marszałkowi Sejmu. - agencje rządowe...

Udział Inspektora Pracy.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

oraz przystępowania do już toczącego się postępowania jest inspektor pracy. Można powiedzieć, że Państwowa Inspekcja...

Ergonomia i BHP - odpowiedzi

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Leon Danek
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2149

Państwową Inspekcję Pracy i prokuraturę o każdym wypadku: ciężkim, śmiertelnym, zbiorowym 7.Obowiązki...

Informacja chroniona

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Dziennikarstwo prasowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

. o Państwowej Inspekcji Pracy. Tajemnica inspekcji handlowej - art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 15.12.2000 r...

Test z BHP

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 8701

przez Państwową Inspekcję Pracy * która została wydelegowana przez związek zawodowy 5. Co to jest służba BHP...

Kontrole PIP - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Uziak
 • Prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy. W ramach kontroli przewiduje się także współdziałanie...