Inspekcje specjalne - omówienie zagadnienia 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2359
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inspekcje specjalne - omówienie zagadnienia 3 - strona 1

Fragment notatki:

inspekcje specjalne inspekcje specjalne : grupa instytucji o określonym stopniu samodzielności i odrębności organizacyjnej, będących składnikiem systemu kontroli w państwie ale też składnikiem aparatu administracyjnego ( podobne funkcje pełnią dozory i nadzory specjalne)
Wyspecjalizowane służby administracyjne o funkcjach nadzorczo - reglamentacyjnych i kontrolnych w wydzielonych dziedzinach spraw. Wyposażone są w silne atrybuty władzy administracyjnej sprawowanej w formie zakazów i nakazów.5
np. Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Farmaceutyczna, Inspekcja Transportu Drogowego
Inspekcja w sensie organizacyjnym nie oznacza jednego podmiotu, ale złożoną strukturę powiązanych ze sobą ( z reguły w układzie pionowym ) jednostek organizacyjnych występujących jako organy inspekcji.
Centralne organy inspekcji : główni inspektorzy zajmują zazwyczaj pozycję centralnych organów administracji rządowej, jednak o takim charakterze musi przesądzać ustawa ( np. GIIH nie był, bo podlegał Prezesowi UOKiKu, który nim był). Podlegają poszczególnym ministrom z wyjątkiem Państwowej Inspekcji Pracy podległej Sejmowi.
Prawo wyposaża głównych inspektorów we własne zadania i kompetencje, mieszczące się w sferze zadań i celów inspekcji.
Terenowe organy inspekcji funkcjonują w ramach zespolonej administracji wojewódzkiej oraz w formule zespolenia administracji pod zwierzchnictwem starosty powiatowego.
Inspekcje poza funkcjami kontrolnymi mają też inne kompetencje typowe dla organów administracji państwowej w tym kompetencje władcze, np. wydawanie decyzji. Mogą kontrolować zarówno organy znajdujące się wewnątrz jak również na zewnątrz aparatu administracyjnego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz