Ergonomia i BHP - odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2163
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ergonomia i BHP - odpowiedzi - strona 1

Fragment notatki:


1.Sztuczne oddychanie u dorosłego prowadzi się z częśtotliwością: 15-20 razy na minutę
2.Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie BHP: przed dopuszczenie pracownika do pracy
3.Zespół powypadkowy powołuje: pracodawca
4.Odległość sprzętu gaśniczego powinna być nie większa niż: 30 metrów
5.Za wypadek przy pracy uważa się: nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną
6.Pracodawca zawiadamia Państwową Inspekcję Pracy i prokuraturę o każdym wypadku: ciężkim, śmiertelnym, zbiorowym
7.Obowiązki pracodawcy: chronienie życia i zdrowia pracowników, przez zapewnienie odpowiednich warunków BHP
8.Naczelny akt prawny ochrony pracy: Konstytucja
9.Ergonomia: nauka zajmująca się dostosowaniem środowiska pracy do człowieka
10.Ekran monitora powinien być na wysokośći: 15 stopni poniżej linii wzroku
11.Środki ochrony zbiorowej: wentylacja, odpylanie...
12.Szkolenie BHP występuje jako: wstępne, okresowe
13.Bezpieczna odległość podczas gaszenia urządzeń elektrycznych o mocy 1000V: 1 metr
14.Unieruchomienie kończyny: miejsce złamania i najbliższe stawy
15.Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku na uczelni sporządza: zespół powypadkowy
16.Antropometria: nauka zajmująca się pomiarem ludzkiego ciała
17.Materiały niebezpieczne pożarowo: palne ciecze poniżej 55 stopni C
18.Pierwsza pomoc w oparzeniach: polewanie chłodną wodą
19.Nadzór nad warukami pracy oprócz pracodawcy sprawuje: PIP i Państwowa Inspekcja Sanitarna
20.Jeśli stan bezpieczeństwa i higieny pracy zagraża życiu i zdrowiu to PIP: nakazanie zaprzestania przez zakład pracy
21.Za wypadek studenta podczas zajęcia odpowiada: prowadzący zajęcia
22.Badanie szczelnośc instalacji gazowej wykonuje się: raz w roku
23.Zespół powypadkowy sporządza protokół w ciągu: 14 dni
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz