Urzędy centralne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Urzędy centralne - strona 1

Fragment notatki:

Urzędy centralne
Urzędy centralne - są to samodzielne centralne organy administracji niemające statusu organów naczelnych. Trudno poddają się klasyfikacji, wymykają się wszelkim przejrzystym podziałom. Cechy:
powoływane drogą ustawową, mają własne, ustawowo określone kompetencje
nie należą do struktur ministerstw lub stanowią struktury samodzielne wobec resortów, podlegają bezpośrednio PRM na ich czele stoi kierownik lub prezes, który nie jest ministrem i nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed Sejmem czy Trybunałem Stanu nie tworzą polityki administracyjnej w ramach przypisanych im zadań
nie wytyczają kierunków zmian i nie opracowują programów strategicznych
ich rola polega na funkcji wykonawczej, administrowaniu określonymi dziedzinami na podstawie przepisów prawa.
Rodzaje Urzędów
- centralne urzędy poza resortowe - podlegają Radzie Ministrów lub Prezesowi Radzie Ministrów. - urzędy resortowe - podlegają właściwemu ministrowi
- inspekcje specjalne - grupa urzędów zbliżona do urzędów centralnych. Podlegają ministrom resortowym, np. IJHARS. Jeden wyjątek Państwowa Inspekcja Pracy podlega Marszałkowi Sejmu. - agencje rządowe - instytucje utworzone na podstawie przepisów ustawy lub założone przez naczelny organ administracji państwowej w formie spółki akcyjnej. Cechy agencji rządowych
mają osobowość prawną, prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, roczny plan ustala prezes
niektóre z nich korzystają z corocznie ustalanych dotacji budżetowych
prezesi 2 agencji PAP i Państwowej Agencji Atomistyki pełnią funkcje centralnych organów administracji państwowej
Ustawowo powołane są ARR, ANR, ARMiR
organem założycielskim jest naczelny organ administracji państwowej, zwykle są to jednoosobowe spółki skarbu państwa.
Zadania agencji - są bardzo rozbudowane, potrzebne po to by sprawnie i efektywnie zarządzać nimi. zarządzanie zasobami majątkowymi, rezerwami, gruntami, budynkami, lokalami
działania restrukturyzacyjne i prywatyzacyjne obrót nieruchomościami skarbu państwa
udzielanie pomocy finansowej, w postaci pożyczek, subwencji, poręczeń i gwarancji
tworzenie miejsc pracy
zadania koncepcyjno-programowe i analityczne
zadania o charakterze kontrolnym ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz