Państwa członkowskie Unii Europejskiej - strona 25

Prawo dyplomatyczne-opracowanie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1148

przedstawicielstw innych państw członkowskich Unii Europejskiej na równi z obywatelami tych państw. W razie wypadku...

Oczekiwania krajów członkowskich UE

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

już w Polsce - państwie członkowskim Unii Europejskiej; zadaje sobie pytanie: Jak będzie wyglądało nasze życie...

Papiery wartościowe - pojęcie, zakres, systematyka i źródła

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Jan Mojak
  • Prawo papierów wartościowych
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3150

PRAWO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 1. Prawo papierów wartościowych - pojęcie, zakres, systematyka i źródła Prawo papierów wartościowych stanowi dział prawa, zawierający ogół regulacji dotyczących emisji i obrotu papierami wartościowymi oraz zasad realizacji praw wynikających z papierów wartościowych. ...

Media

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1589

również Komunikat Komisji Europejskiej, która zachęca państwa członkowskie Unii Europejskiej do zakończenia...