Państwa członkowskie Unii Europejskiej - strona 24

Traktat Amsterdamski

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1204

Pełna treść traktatu. Traktat z Amsterdamuzmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi aktyJEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ, ...

Wstęp do ubezpieczeń

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1701

w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Historia polskiego rynku ubezpieczeniowego sięga czasów...

Wstęp do ubezpieczeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1701

obowiązującemu w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Historia polskiego rynku ubezpieczeniowego sięga...

Kryzys finansowy

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1771

w Maastricht, gdzie zgromadzili się szefowie państw i rządów ówczesnych państw członkowskich Unii Europejskiej...

Gospodarka światowa - Pawlas Iwona

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 609
Wyświetleń: 5481

członkowskich Unii Europejskiej oraz parlamentu państwa kandydującego Akcesja Procedura akcesji w przypadku...

Ordynacja podatkowa - przepisy

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

©Kancelaria Sejmu    s. 1/151  2009-02-16   Ilekroć w ustawie używa się terminu „rachunek bankowy”, w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym  mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, należy przez to rozumieć także ra- chunek tego przedsiębiorcy w spółdzielczej kasie oszc...

Wykłady z prawa Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1883

jako instytucję międzynarodową, instytucje unijne i państwa członkowskie. Unia Europejska ma prawo do zawierania...