Płynny kurs walutowy - strona 9

MSG - Teoria Przewag Absolutnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1505

Wykład I - 12.10.2011 Powstanie, rozwój i globalizacja gospodarki światowej 1. Gospodarka Światowa -  historycznie  ukształtowany,  lecz zmieniający  się w czasie system  powiązao gospodarczych  między  krajami,  włączający te kraje i ich gospodarki  w światowy proces produkcji  i wymiany. Jest to ...

Finanse - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Finanse
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2079

wyłącznie usprawnienia technicznego. W przypadku stosowania płynnego kursu walutowego odpowiednikiem...

Pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Cackowski
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 651

prognozy inflacji, a niekiedy stosowanie jej jako celu pośredniego System płynnego kursy walutowego (kurs...

Rola banku centralnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1029

stóp procentowych na rynku pieniężnym. Bank centralny działa w warunkach płynnego kursu walutowego, tzn...

Makroekonomia - megapack, dr Kieniewicz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Kieniewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 6524
Wyświetleń: 20517

Egzaminy, kolokwia, materiały, wykłady, ćwiczenia. Dr Kieniewicz Barbara. Szkoły teorii współczesnej makroekonomii. Makroekonomia. Szybkość z jaką rynek osiąga równowagę. Problematyka krótkiego i długiego okresu czasu. Szkoły neoklasyczne. Szkoły Keynesowskie. Teoria cyklu koniunkturalnego. Krzywa L...

Opracowanie pytań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 609
Wyświetleń: 4214

kursów walutowych skuteczna jest polityka monetarna. W warunkach systemu stałego kursu walutowego: wzrost...

Finanse międzynarodowe - materiały

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3381

- osłabienie kursu danej waluty wynikające z działania sił rynkowych występuje przy płynnym kursie walutowym...