Płynny kurs walutowy - strona 10

Notatki z makroekonomii

  • Uniwersytet Wrocławski
  • mgr Danuta Szczupak
  • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

płynnego kursu walutowego, tzn. nie posiada żadnego celu w postaci poziomu kursu złotego do innych walut...

Makroekonomia - omówione zagadnienia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Makroekonomia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2947

Zagadnienia w nich poruszane dotyczą m.in. czynników determinujących poziom kursu walutowego, wzrostu gospodarczego, kanału kursowego i kredytowego transmisji impulsów monetarnych, inwestycji w kapitał ludzki - formy i efekty w Polsce i na świecie oraz wielu innych. Materiały są przejrzyste, posi...

Makroekonomia wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Barbara Kieniewicz
  • Makroekonomia
Pobrań: 4935
Wyświetleń: 5292

). System płynnych kursów walutowych - ceny kształtują się w zależności od relacji popytu i podaży...