możliwości wystąpienia kryzysu walutowego w Polsce - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
możliwości wystąpienia kryzysu walutowego w Polsce - wykład - strona 1 możliwości wystąpienia kryzysu walutowego w Polsce - wykład - strona 2 możliwości wystąpienia kryzysu walutowego w Polsce - wykład - strona 3

Fragment notatki:

MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA KRYZYSU WALUTOWEGO W POLSCE
PLAN REFERATU:
Kryzysy walutowe: mechanizm, skutki i przyczyny
Symptomy i zagrożenia Prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu walutowego
KRYZYSY WALUTOWE: MECHANIZM, SKUTKI I PRZYCZYNY
Kryzys walutowy jest rezultatem nagłej i ostrej powszechnej utraty zaufania dla stabilności kursu walutowego danej waluty. Jeżeli taka utrata zaufania wystąpi następują wkrótce takie zdarzenia jak:
Odpływ kapitału krótkoterminowego zainwestowanego wcześniej w tym kraju,
Ucieczka rezydentów od waluty krajowej,
Spekulacyjny atak na walutę danego kraju, przeprowadzany głównie przez nierezydentów.
W sytuacji gdy kraj stosował przed kryzysem jakąkolwiek odmianę kursu stałego jego dalsza obrona wiąże się ze znacznym spadkiem rezerw walutowych aż do ich całkowitego wyczerpania w rezultacie nieuchronna staje się głęboka dewaluacja kursu walutowego lub zmiana mechanizmu jego ustalania. Jeżeli jednak co jest rzadkością władze walutowe stosowały kurs zmienny dochodzi do deprecjacji waluty a próba jego obrony za pomocą rezerw walutowych może okazać się nieskuteczna. Kryzysy walutowe budzą tyle emocji przede wszystkim przez swoje tragiczne skutki. Znaczny spadek waluty krajowej powoduje zaostrzenie polityki ekonomicznej państwa i wzrost stop procentowych a następnie rozprzestrzenienie się kryzysu na inne rynki: papierów wartościowych, nieruchomości a w końcu kryzys przenosi się na sferę realną gospodarki stając się początkiem długotrwałej i głębokiej recesji. A przez to do zmniejszenia produkcji, wzrostu bezrobocia, które jest największą plagą towarzyszącą gospodarce rynkowej, podkopującej podstawy społecznego zaufania dla systemu gospodarczego opartego na prywatnej przedsiębiorczości i do instytucji demokratycznego państwa. To właśnie wysokie bezrobocie doprowadziło do władzy Hitlera. Tragiczne skutki ewentualnego kryzysu odczujemy wszyscy w mniejszym lub większym stopniu.
Istnieją trzy grupy modeli wyjaśniających występowanie kryzysów walutowych. Pierwsza grupa tych modeli powstała na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych w związku z kryzysem w Argentynie i później Meksyku. Modele te zostały nazwane modelami pierwszej generacji albo modelami kanonicznymi. Wyjaśniały mechanizm powstawania kryzysu walutowego jako sprzeczność pomiędzy polityką stałego kursu walutowego z jednej strony i ekspansywną polityką makroekonomiczną z drugiej strony. W momencie gdy sprzeczność ta była zbyt zauważalna dla inwestorów lokujących kapitał krótkoterminowy w tym kraju następował natychmiastowy i opłakany w skutkach odpływ kapitałów spekulacyjnych.


(…)

… sprawia, że topnieją nasze rezerwy dewizowe. Wystarczą one jeszcze najwyżej na dwa, trzy lata.
Następnym czynnikiem wpływającym niekorzystnie na naszą gospodarkę jest rosnąca inflacja. Rada Polityki Pieniężnej założyła, że w 2000 roku żywność nie będzie już szybko drożeć, a ponadto ustabilizuje się sytuacja na światowym rynku paliw. Inflację miały też hamować wyższe stopy procentowe i zyskujący…
… deficyt finansów publicznych.
Szybki wzrost wydatków budżetowych związanych ze spłatą zadłużenia i wejściem do Unii Europejskiej.
Zbyt miękka polityka fiskalna zmuszając Radę Polityki Pieniężnej do twardej polityki monetarnej.
Deficyt obrotów bieżących stale rośnie. Według danych opublikowanych 4 maja przez Narodowy Bank Polski, deficyt obrotów bieżących w pierwszym kwartale bieżącego roku wyniósł…
… zadłużenia i wejściem do Unii Europejskiej.
7. Zbyt miękka polityka fiskalna zmuszając Radę Polityki Pieniężnej do twardej polityki monetarnej.
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE
W LATACH 1999 - 2001 (1)
Kwartał
Wyszczególnienie
Jednostka
1999
2000
I
II
III
IV
2001
I
II
III
IV
prognoza
szacunek
prognoza
prognoza
prognoza
PKB
wzrost w proc.
4,1
5,0
6,0
5,2
4,5
4,7
4,5
4,2
4,3
4,7
4,8
Wartość dodana…
… prawdopodobieństwo pojawienia się problemów z finansowaniem deficytu obrotów bieżących.
W latach dziewięćdziesiątych kryzysy dotknęły przede wszystkim gospodarki wschodzące. Były to kolejno Meksyk w 1994 następnie Tajlandia, Czechy, Malezja, Indonezja, Filipiny, Korea Płd. w 1997, Rosja w 1998, Brazylia 1998-1999. Wśród tych kryzysów jedynie rosyjski można było wyjaśnić stosując teorię kryzysów walutowych…
…, jak i przede wszystkim w relacji do krótkoterminowego zadłużenia walutowego oraz zasobu kapitału zagranicznego, który mógłby zostać w krótkim czasie wycofany z Polski. Tym samym nie występuje groźba kryzysu płynności, a uczestnicy rynku walutowego muszą się liczyć z możliwością, iż ewentualny atak spekulacyjny na polską walutę może się nie powieść, co radykalnie zmniejsza prawdopodobieństwo takiego ataku. Warto jednak pamiętać…
…. Leszek Balcerowicz: „Koło sukcesu”; Wprost, 19.11.2000. Witold Orłowski „Witajcie w ciężkich czasach” Gazeta Wyborcza 31.05.2000.
Witold Małecki „Ryzyko kursu walutowego w Polsce” Gospodarka Narodowa 4/2000.
Andrzej Chmielewski, Marcin Makowiecki, „Między optymizmem a pesymizmem”, Nowe Życie Gospodarcze 08.10.2000.
Andrzej Chmielewski, Marek Misiak, „Debata przed Debatą”, Nowe Życie Gospodarcze…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz