Płatności transferowe - strona 15

Ekonomia - wykład 1 - 14

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

EKONOMIA WYKŁAD 1 Ekonomia - jest to nauka badająca procesy gospodarcze, analizująca zjawiska i kategorie, odkrywająca zjawiska między nimi, które są określane prawem ekonomicznym. Prawa ekonomiczne mają charakter obiektywny, są niezależne od świadomości i woli człowieka, mają charakter praw stat...

Makroekonomia - Rachunkowość Narodowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zbigniew Stańczyk
 • Makroekonomia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3997

się wszystkie dobra a nie dobra z koszyka) V - dochody z czynników produkcji i płatności transferowe - z zagranicy...

Organizacja w otoczeniu

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

kontroluje znaczną część produkcji za pomocą podatków, płatności transferowych oraz dostarczania dóbr i usług...

Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Halina Zadora
 • Finanse
Pobrań: 2261
Wyświetleń: 2604

) i kiedy można regulować nim płatności transferowe. Ponadto powinien mieć cechy pieniądza (trwałość, płynność, rzadkość...

Makroekonomia - wiedza w pigułce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1057

, obronę narodową) oraz płatności transferowe (emerytury pracowników państwowych, zasiłki dla bezrobotnych...

Makroekonomia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 819

przez gospodarstwa domowe i powiększone o otrzymywane płatności transferowe (emerytury i zasiłki) są określane...