Płatności transferowe - strona 16

note /search

Bezrobocie makro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1050

do otrzymywania płatności transferowych od państwa. Chodzi o dwa rodzaje płatności. Pracownicy, którzy dokonywali...

Makroekonomia-ściąga (4 strony)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1393

, obronę narodową) oraz płatności transferowe (emerytury pracowników państwowych, zasiłki dla bezrobotnych...

Polityka fiskalna

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
 • Makroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1729

. W ujęciu makroekonomicznym jest to zestawienie przewidywanych zakupów dóbr i usług oraz płatności...

Ekonomia (dla Geografii)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1561

materialnej i niematerialnej(jedynie wylaczone SA płatności transferowe, metoda funkcjonuje...

Ekonomia - PROCES GOSPODAROWANIA

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1526

bezpośrednie uczestnictwo w procesie wytwarzania 2. Wykorzystanie wtórne - np. płatności transferowe...

Dług publiczny

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1813

- stopa podatkowa Y * - produkcja potencjalna G - wydatki państwa B - płatności transferowe (świadczenia...

Makroekonomia - skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 7322
Wyświetleń: 11648

od gospodarstw domowych w postaci podatków, pomniejszona o płatności transferowe państwa dla gospodarstw domowych...