Płatności transferowe - strona 16

Bezrobocie makro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 903

do otrzymywania płatności transferowych od państwa. Chodzi o dwa rodzaje płatności. Pracownicy, którzy dokonywali...

Makroekonomia-ściąga (4 strony)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1379

, obronę narodową) oraz płatności transferowe (emerytury pracowników państwowych, zasiłki dla bezrobotnych...

Polityka fiskalna

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
 • prof. dr Elżbieta Maciejowska
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1687

. W ujęciu makroekonomicznym jest to zestawienie przewidywanych zakupów dóbr i usług oraz płatności...

Ekonomia (dla Geografii)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1533

materialnej i niematerialnej(jedynie wylaczone SA płatności transferowe, metoda funkcjonuje...

Ekonomia - PROCES GOSPODAROWANIA

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1470

bezpośrednie uczestnictwo w procesie wytwarzania 2. Wykorzystanie wtórne - np. płatności transferowe...

Dług publiczny

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1764

- stopa podatkowa Y * - produkcja potencjalna G - wydatki państwa B - płatności transferowe (świadczenia...

Makroekonomia - skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Krystian Mucha
 • Makroekonomia
Pobrań: 5999
Wyświetleń: 9107

od gospodarstw domowych w postaci podatków, pomniejszona o płatności transferowe państwa dla gospodarstw domowych...