Otoczenie organizacji wpływające na podejmowanie decyzji - strona 57

Kierunki w zarządzaniu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 119
Wyświetleń: 497

wymianę energii, materii i informacji z otoczeniem. Otoczenie wywiera wpływ na organizację lub wywierać...

Przywództwo W organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1841

- w organizacji sprowadza się do podejmowania decyzji przez kierownika, jak również egzekwowania ich wykonania...

Marketing - podsumowanie 2

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Marketing
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

kształtowane są pod wpływem otoczenia ( z uwzględnieniem państwa) Jakie sfery tworzą podstawową warstwę...

Strategie marketingu przemysłówego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 2296

. Mintzberga, według którego strategia jest sposobem kształtowania relacji między organizacją i jej otoczeniem...

Zagadnienia-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 385

od siebie uzależnieni, gdyż decyzje podejmowane przez każdego z nich oddziałują na wszystkich. Oligopol...

Pojęcie organizacji. Typy organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksander Marcinkowski
 • Socjologia organizacji
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2352

z wymogami otoczenia. 5. Szkoły w teorii organizacji Klasyczna nowoczesna A. Smith , K. Marks, E. Durkheim...

Wykład - Umiejętności konceptualne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Czarnecka-Wójcik
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1330

podejmuje decyzje w momencie RYZYKA. Nie dysponuje pełną wymierną informacją na temat problemów...